Akademik Büyük Veri ve Bilimsel Bilgi Üretimi: Dergipark Örneği (Academic Big Data and Scientific Knowledge Production: The Case of Dergipark)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 11(1), 2020, 93-110.

18 Pages Posted: 6 Mar 2020

Date Written: January 31, 2020

Abstract

Turkish Abstract: Günümüzde veri ekonomisi olarak adlandırılan yeni teknoloji paradigmasının yol açtığı etkilerden biri, akademik yayıncılığın dönüşerek bilimsel bilgi üretim süreçlerini dijital hale getirmesidir. Bu süreçte, DergiPark projesi, akademik yayıncılık açısından olumlu etkilere yol açan bir reform olarak nitelendirilmelidir. Ancak, günümüzde bilimsel bilgi üretiminin bulut sistemleri üzerinden işlendiği, akademik metinlerin dijital platformlar aracılığıyla paylaşıldığı ve bu paylaşım süreçlerinin büyük veri araçlarıyla sürekli olarak analiz edilebildiği göz önüne alındığında, akademik mülkiyetin gerçekten kime ait olduğu sorusu dikkatle ele alınmalıdır. Biz de bu makalede şu soruya yanıt arıyoruz: Makale, kitap, proje metinleri ile konferans konuşmaları ve ders notlarından oluşan akademik eserlere ilişkin büyük verinin koruyuculuğu görevini kim üstlenmelidir? Türkiye özelinde bu sorulara verilecek cevaplar için dikkate alınması gereken ilk kurumun DergiPark projesi ve dolayısıyla TÜBİTAK ULAKBİM olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak bu proje dolayısıyla ulusal olarak elde edeceğimiz birçok fayda aynı zamanda birçok riskin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu çalışma, ortaya çıkan etki-faktör denklemi içinde ülkemizdeki akademik yayıncılığın unsurlarını masaya yatırmakta ve akademik yazının bugünü ile geleceğini tartışmaya açmaktadır.

English Abstract: One of the consequences of the evolving data economy is the digitization of scientific knowledge production. DergiPark, a free and open digital repository that hosts Turkish academic journals publishing scientific articles, is a technological advancement that can improve the quality of academic publishing processes. However, we claim that DergiPark can cause severe risks for scientific knowledge production under conditions where data governance principles are not fixed and fully enforced.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: DergiPark, Büyük Veri, Akademik Mülkiyet, Veri Yönetimi, Big Data, Academic Property, Data Governance

Suggested Citation

TAMER, Halil Yasin and ÖVGÜN, Barış and Yalcintas, Altug, Akademik Büyük Veri ve Bilimsel Bilgi Üretimi: Dergipark Örneği (Academic Big Data and Scientific Knowledge Production: The Case of Dergipark) (January 31, 2020). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Ankara University Journal of Social Sciences), 11(1), 2020, 93-110., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3533444

Halil Yasin TAMER (Contact Author)

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Barış ÖVGÜN

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Altug Yalcintas

Ankara University ( email )

TR-06590 Cebeci
Ankara
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
114
Abstract Views
595
rank
305,586
PlumX Metrics