Stranícky euroskepticizmus pred voľbami 2020 (Party Euroscepticism in General Elections 2020)

19 Pages Posted: 18 Mar 2020

See all articles by Marta Kralikova

Marta Kralikova

Comenius University - Department of Political Science

Aneta Vilagi

Comenius University - Department of Political Science

Pavol Babos

Dept. of Political Science

Date Written: February 11, 2020

Abstract

Slovak Abstract: Postoje politických strán k integrácii Slovenska do Európskej únie môžu byť pre časť voličov dôležitým aspektom v ich rozhodovaní. Naša analýza vychádza z najnovšej akademickej literatúry v oblasti euroskepticizmu, a snaží sa zmapovať postoje politických strán v tejto oblasti pred parlamentnými voľbami 2020. Porovnávame volebné programy, vystúpenia lídrov strán v televíznych diskusiách, a prejavy politických strán na Facebooku. Hlavný dôraz pritom kladieme na to, do akej miery je cieľom politických strán dekonštruovať politický systém EÚ, alebo naopak, ďalej podporovať a prehĺbiť integráciu. Výsledkom je zaradenie politických strán do jednotlivých kategórií euroskepticizmu.

English Abstract: The attitudes of political parties towards the integration of Slovakia into the European Union is an important aspect for the electorate in their decision-making. Our analysis builds upon the latest academic literature on Euroscepticism and maps the views of political parties in this field before the 2020 parliamentary elections. The main emphasis here is on the extent to which the aim of political parties is to deconstruct the EU political system, or vice versa, to further promote and deepen integration. The result is the classification of political parties into individual categories of party Euroscepticism.

Note: Downloadable document is in Slovak.

Keywords: Euroscepticism, Slovakia, Political Parties

JEL Classification: Z18

Suggested Citation

Kralikova, Marta and Vilagi, Aneta and Babos, Pavol, Stranícky euroskepticizmus pred voľbami 2020 (Party Euroscepticism in General Elections 2020) (February 11, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3536825 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3536825

Marta Kralikova

Comenius University - Department of Political Science ( email )

SK-84215 Bratislava
Slovakia

Aneta Vilagi (Contact Author)

Comenius University - Department of Political Science ( email )

SK-84215 Bratislava
Slovakia

Pavol Babos

Dept. of Political Science ( email )

SK-84215 Bratislava
Slovakia

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
66
PlumX Metrics