?האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית
Is Judicial Impeachment of the Israeli Prime Minister Constitutional?

21(1) Law & Gov. 49 (2020)

19 Pages Posted: 20 Jul 2020 Last revised: 25 Mar 2021

See all articles by Rivka Weill

Rivka Weill

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law; University of Chicago Law School; Yale Law School

Date Written: November 14, 2019

Abstract

תקציר בעברית: ברבות מהדמוקרטיות בעולם אישי ציבור מתפטרים מיוזמתם כאשר עולה חשד שהם עברו עברה פלילית. מדינות אלה נשענות על מוסכמה חוקתית שלפיה יש לנהוג בדרך מסוימת גם אם בית-משפט לא יאכוף חובה ציבורית זו. אך בישראל, זה שנים רבות, אישי ציבור אינם מתפטרים מרצונם גם משהוגש נגדם כתב אישום בבית-משפט. בשנות התשעים בחר בית-המשפט העליון להתערב ולכפות על גופים ציבוריים לפטר אישי ציבור שחשודים בעברות חמורות, לרבות החלת חובה על ראש ממשלה לפטר שרים וסגני שרים בנסיבות אלה. האם יש להחיל דין דומה על ראש ממשלה שחשוד בעברה חמורה? טענת מאמר זה היא כי לשון החוקה, ההיסטוריה החוקתית ומבחני איזון האינטרסים מחייבים שבית-המשפט יימנע מלתרום במישרין או בעקיפין לחילופי שלטון בישראל באמצעות הדחה שיפוטית של ראש ממשלה. גם בשיטתנו החוקתית, שבה כל נושא הינו שפיט, ראוי שהדחת ראש ממשלה תיוותר בידי ההליכים הפוליטיים לפני הרשעה סופית של ראש ממשלה בעברה שיש עימה קלון.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: הדחה, חסינות, ראש ממשלה, הלכת דרעי, הלכת פנחסי

Suggested Citation

Weill, Rivka, ?האם הדחה שיפוטית של ראש ממשלה בישראל היא חוקתית
Is Judicial Impeachment of the Israeli Prime Minister Constitutional? (November 14, 2019). 21(1) Law & Gov. 49 (2020) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3551603

Rivka Weill (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

University of Chicago Law School ( email )

1111 E. 60th St.
Chicago, IL 60637
United States

Yale Law School ( email )

P.O. Box 208215
New Haven, CT 06520-8215
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
575
Abstract Views
1,608
rank
58,503
PlumX Metrics