דמוקרטיה היברידית: טכנולוגיה אינטרנטית בשירות הדמוקרטיה
Hybrid Democracy: Using the Internet for Democracy

19 Pages Posted: 13 Apr 2020

Date Written: March 24, 2020

Abstract

תקציר בעברית: עולמנו עשיר באמצעים טכנולוגים הַמַּפְרִים את המנגנונים השונים בתחומים מגוונים, כגון עסקים, תקשורת, רפואה, תרבות הפנאי ועוד. גם המקצוע המשפטי נהנה מההתפתחות האינטרנטית, בעיקר בשיטת העבודה של עורכי הדין – בתחום הליגלטק, והשפעה זו לא פסחה אף על המגזר הציבורי, המעמיד לטובת האזרחים מערך של שירותים אינטרנטיים רבים. אולם בתחום ההצבעה הדמוקרטית השימוש באמצעים הללו כמעט אינו בנמצא למרות התועלת הרבה שניתן להפיק מהם.

המאמר המוצע מבקש לעורר את הדיון בתחום הטלדמוקרטיה (E-democracy) באמצעות הצגת ההשלכות האפשריות, יתרונות וחסרונות, של ניצול הטכנולוגיה האינטרנטית בתחומי התקשורת ובתחומי אבטחת המידע הווירטואלי על העמקת תהליכי הדמוקרטיה בישראל בפרט והחברה העולמית בכלל. דיון זה הוא חלק מסוגיה רחבה יותר, בה עוסק המאמר, בשאלת המעורבות האזרחית בדיון ובהכרעה הפוליטיים, באמצעות האמצעים הטכנולוגיים, והשלכותיה על המשטר הפרלמנטרי ובהשפעתה על מבנה ואופי המשטר הדמוקרטי. תוצר לוואי של המאמר הוא בחינה של מודל משטרי, המתאפיין בהכלאת המעורבות האזרחית בפעילות הפרלמנט, המכונה "דמוקרטיה היברידית".

המאמר מתחלק לשלושה חלקים מרכזיים: החלק הראשון מתאר את הדמוקרטיה הטכנולוגית בתור מערך טכנולוגי העומד לרשות האזרח במסגרת הליך הבחירות לפרלמנט, ומפרט בקצרה את יתרונותיו וחסרונותיו של השימוש באמצעים טכנולוגיים בהליך זה. חלק זה מהווה בסיס לחלק השני, בו הדיון המרכזי במאמר, המתמקד בהשפעה ההדדית שיש למעורבות אזרחית ישירה בהליך הפוליטי על המשטר הפרלמנטרי ולהפך. הדיון המרכזי מתכנס לחלק השלישי, המציג את רעיון 'הדמוקרטיה ההיברידית' – מודל לפיו הדמוקרטיה הטכנולוגית אינה מתמצת רק בהנגשה לציבור את הליך הבחירות לפרלמנט, אלא גם במעורבות אזרחית בהכרעת סוגיות פוליטיות ספציפיות העולות לסדר היום. לפי מודל זה, הדמוקרטיה הפרלמנטרית והמעורבות האזרחית אינן סותרות אחת את השנייה ואף אינן עומדות כשלעצמן תוך יחסים סימביוטיים, אלא מאוחדות כדי שיטה אידיאלית אחת. מודל זה אפשרי ליישום אופטימלי בשילוב הטכנולוגיה המתקדמת עם התרבות הדמוקרטית המפותחת במדינות המערב.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Sharf, Shaul Daniel, דמוקרטיה היברידית: טכנולוגיה אינטרנטית בשירות הדמוקרטיה
Hybrid Democracy: Using the Internet for Democracy (March 24, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3560522 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3560522

Shaul Daniel Sharf (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel
*9165 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.pac.ac.il/lecturer/shaul_sharf/

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
55
Abstract Views
190
rank
418,479
PlumX Metrics