#גם_אני משפיעה על המשפט?: נקודת המבט של נפגעות עבירות-מין בשאלת השפעת התקשורת הממוסדת והרשתות החברתיות על המשפט
The Perspective of Sexual Assault Survivors Who Go Online on the Effect of Social Media and the Traditional Media on the Legal Process

משפטים על אתר יד, 2020

29 Pages Posted: 3 Oct 2021

See all articles by Hadar Dancig-Rosenberg

Hadar Dancig-Rosenberg

Bar-Ilan University; UC Berkeley School of Law

Anat Peleg

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: March 26, 2020

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה שופך אור על האופן שבו נפגעות תקיפה מינית תופסות את השפעת החשיפה שלהן בתקשורת, הן הממוסדת הן המקוונת, על המשפט. המאמר מציג את עמדתן של הנפגעות בשאלת הפלטפורמה המשפיעה יותר, לדעתן, על המשפט ובשאלת השינויים שחלו בתפיסתן את השפעת התקשורת לסוגיה על המשפט לאחר קמפיין ה- MeToo .#המאמר בוחן גם את עמדותיהן של הנפגעות ביחס להשפעת חשיפתן בתקשורת על דעת הקהל בנושא עבירות מין ועל רווחתן הרגשית. ממצאי המחקר מבוססים על ראיונות עומק מובנים- למחצה שערכנו בשנים 2016-2018 עם עשרים נפגעים ונפגעות תקיפה מינית שפרסמו את סיפור פגיעתם בפייסבוק ומקצתם אף התראיינו לתקשורת הממוסדת. מממצאי המחקר עולה פער בין יכולת ההשפעה הגבוהה שמייחסות הנפגעות למתפרסם בתקשורת, לבין יכולת השפעה נמוכה יותר המיוחסת למתפרסם ברשתות החברתיות, על הממסד המשפטי. היגדיהן של המרואיינות במחקר חושפים את שחיקת אתוס העצמאות של ההליך המשפטי, בעיני הנפגעות. ביחס ליכולת ההשפעה של החשיפה התקשורתית על שינוי התודעה החברתית ביחס לעבירות מין נתגלה פער הפוך בין ההשפעה הרבה שייחסו נפגעות לחשיפה בפייסבוק לעומת ההשפעה המוגבלת שייחסו לחשיפתן בתקשורת הממוסדת. עוד נחשף המחיר הרגשי הגבוה הנלווה במקרים רבים להחלטת הנפגעות להשתלב בשיח התקשורתי במטרה להשפיע על ההליך המשפטי.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: #MeToo, נפגעי עבירה, נפגעי תקיפה מינית, רשתות חברתיות, פייסבוק, תקשורת, משפט ותקשורת, sexual assault victims, crime victims, social media, traditional media, criminal law

Suggested Citation

Dancig-Rosenberg, Hadar and Dancig-Rosenberg, Hadar and Peleg, Anat, #גם_אני משפיעה על המשפט?: נקודת המבט של נפגעות עבירות-מין בשאלת השפעת התקשורת הממוסדת והרשתות החברתיות על המשפט
The Perspective of Sexual Assault Survivors Who Go Online on the Effect of Social Media and the Traditional Media on the Legal Process (March 26, 2020). משפטים על אתר יד, 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3561544

Hadar Dancig-Rosenberg (Contact Author)

Bar-Ilan University ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

UC Berkeley School of Law ( email )

215 Boalt Hall
Berkeley, CA 94720-7200
United States

Anat Peleg

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
123
Abstract Views
340
Rank
388,785
PlumX Metrics