גירושים לכולם – המקרה של גירושים חד-מיניים כמקרה מבחן
Divorce for All: The Case of Same-Sex Divorce as a Test-Case

41 IDC L. Rev. 81 (2018)

52 Pages Posted: 10 Apr 2020

See all articles by Ayelet Blecher-Prigat

Ayelet Blecher-Prigat

College of Law & Science

Zvi H. Triger

Striks School of Law, College of Management

Date Written: March 30, 2017

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה עוסק בשאלת קיומה ומשמעותה של הזכות לגירושים במשפט הישראלי. כדי לבחון שאלה זו, אנו מנתחים את מקרה המבחן של גירושים חד-מיניים. הליך כזה טרם הוסדר והוכר במשפט הישראלי, ומיעוט הפסיקה לגביו אינו מסייע ביצירת הליך מוסדר וברור שיעמוד לרשותם של זוגות להט"בים המבקשים להתגרש בישראל. סוגיית הגירושים החד-מיניים מעוררת גם שאלות עקרוניות בנוגע לאופיים של הגירושים, לקיומה של זכות לגירושים ולמשמעות הגירושים. שאלות אלה חורגות מהמקרה של גירושים חד-מיניים, אולם מקרה זה מעניק לנו הזדמנות לבחון אותן לעומק. בכך עוסק מאמר זה.

המאמר נפתח בהצגת הפסיקה שניתנה עד כה בכמה תיקי גירושים של זוגות להט"בים, ובניתוח הגישות השונות של השופטים והשופטות לשאלת סמכות השיפוט של בית המשפט לענייני משפחה. לאחר מכן אנו דנים במגוון שאלות הקשורות לזכות לגירושים ולהכרה בה. במסגרת זאת אנו דנים בהעדר ההכרה בזכות לגירושים במשפט הבין-לאומי והמדינתי, ובהשלכותיו; בהבחנה בין הזכות ליציאה מקשר לבין הזכות לגירושים; ובנחיצותה של האחרונה מנקודת מבט של שוויון וזכויות אדם. בהמשך אנו מציעים גישה מעשית לפתרון בעיית הגירושים הלהט"ביים בישראל. במסגרת זאת אנו דנים הן בשאלת סמכות השיפוט והן בשאלת הדין המהותי שיחול בתיקי גירושים בין בני זוג להט"בים, ומציגים את היתרונות והחסרונות של הפתרונות האפשריים.

English Abstract: This article explores whether there is a right to divorce under Israeli law, and if so, what is the meaning of such a right. To this end we use same-sex divorce as a test case. Same-sex marriage is not available under Israeli law as there is no civil marriage in Israel. Marriage in Israel is governed solely by religious laws which do not recognize same-sex marriage. Nevertheless, according to a Supreme Court ruling, same-sex couples who get married abroad are registered in the Israeli population registry as married.

In practice, they also enjoy most of the rights and benefits of opposite-sex married couples and are under the same obligations. And yet, Israeli law has thus far failed to establish a procedure for dissolving the marriage. The paucity of case law and the inconsistency of existing court rulings leave these couples with multiple uncertainties. We argue that the lack of a procedure for same-sex divorce for Israeli same-sex couples raises a series of general questions regarding the meaning of divorce and the existence of a right to divorce, which have not yet been explored in Israeli family law scholarship.

The article begins with the problem faced by same-sex couples wishing to divorce in Israel. It then analyzes the meaning and the content of the right to divorce. It breaks down the right to divorce to its components: a right to exit a relationship; ancillary rights, such as property rights, in order for the exit option to be meaningful; and a right to realize the exit option through a process of divorce rather than by other options, such as annulment of the marriage. The article's conclusion is that same-sex couples, as well as all other married couples, have a right to formally dissolve their marital bond through a divorce procedure, which Israeli law should establish. The article then offers some practical options for Israeli courts to recognize and incorporate such a right.

Note: Downloadable document in Hebrew

Suggested Citation

Blecher-Prigat, Ayelet and Triger, Zvi H., גירושים לכולם – המקרה של גירושים חד-מיניים כמקרה מבחן
Divorce for All: The Case of Same-Sex Divorce as a Test-Case (March 30, 2017). 41 IDC L. Rev. 81 (2018), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3564106

Ayelet Blecher-Prigat (Contact Author)

College of Law & Science ( email )

1 Aliat Ha'Noar St.
P.O.B. 261
Hod Hasharon, 45101
Israel
972-9-7750343 (Phone)

Zvi H. Triger

Striks School of Law, College of Management ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel
972-3-963-4138 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
117
PlumX Metrics