על עוולות וחרמות
On Boycotts and Torts: in the Aftermath of Avnery V. the Knesset

49 Hebrew University Law Review, 515-569 (2019)

55 Pages Posted: 13 Apr 2020

See all articles by Assaf Jacob

Assaf Jacob

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law

Date Written: September 15, 2019

Abstract

תקציר בעברית: סעיף 2(א) לחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, אשר שרד את המבחן החוקתי בבג"ץ אבנרי נ' הכנסת, יצר עוולה חדשה של פרסום קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל. עוולה זו מצטרפת למארג החקיקה הנזיקי הקיים במשפט הישראלי, ועל בתי המשפט יהיה ליישמה ולפרשה במסגרת הדין הרווח. מטרת המאמר היא להתוות כלים לפרשנותה של עוולה זו בתוך כדי השוואתה לעוולות נזיקיות אחרות ולחשיבה הנזיקית המקובלת בהקשרים דומים. המאמר מותח ביקורת על פרשנותה של העוולה בבג"ץ אבנרי ומצביע על הסיכונים הכרוכים באופן הפרשנות שאומץ בבית המשפט בהקשר הנזיקי, הן באשר לחוק החרם והן באשר לעוולות נזיקיות אחרות. המאמר מראה כי ניתן להגיע לתוצאות דומות לאלו שאליהן הגיע בית המשפט באמצעות פרשנות מסורתית של דיני הנזיקין, בהתבסס על דרך עיצובם במשפט המקובל. נוסף על זה, המאמר מראה שגישתו הדוגמטית של בית המשפט בפרשת אבנרי באשר למתן צווים מכוח חוק החרם, אשר נסמכת על פסיקה ישנה בנושא לשון הרע, מחמירה מדי עם התובע. פסיקה ישנה זו אינה מתאימה ליישום מכאני בהקשר של חוק החרם לא רק בשל השוני הקיים בין עוולת הקריאה לחרם לבין עוולת לשון הרע אלא גם בשל השינויים הטכנולוגיים והתקשורתיים אשר עברו על העולם מאז ניתנה, לפני שנים רבות.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Jacob, Assaf M., על עוולות וחרמות
On Boycotts and Torts: in the Aftermath of Avnery V. the Knesset (September 15, 2019). 49 Hebrew University Law Review, 515-569 (2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3566864

Assaf M. Jacob (Contact Author)

The Interdisciplinary Center Radziner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
972-9-9527280 (Phone)
972-9-9568605 (Fax)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
35
PlumX Metrics