הגירעון הדמוקרטי וחוקתיות התוכנית הכלכלית
The Democratic Deficit and The Constitutionality of the Economic Plan

10 Avoda Chevra Umispat (2004), 307-329

24 Pages Posted: 13 Apr 2020

See all articles by Amnon Reichman

Amnon Reichman

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2004

Abstract

תקציר בעברית: לא מכבר, במרס 2003 ,הוצגה לפני הכנסת תוכנית כלכלית מקיפה המשתרעת על כמאה וחמישים עמודים. על בסים תוכנית זו קיבלה הכנסת את חוק התוכנית הכלכלית, המאמץ חלק ניכר מתוכנית הממשלה. האם הוראות התוכנית - ובמיוחד ההוראות שאומצו בחוק - חוקתיות? האם וכיצד ניתן לתקוף, במישור המשפטי המחייב, אותם היבטים בתוכנית שמושמעת כלפיהם ביקורת?

בדבריי אציג כלי תקיפה אפשריים ואנסה להעריך את ישימותם, בבחינת מיפוי ראשוני של המרחב החוקתי החולש על חוק התוכנית הכלכלית. מטרת הדיון היא כמובן לנסות למזער את הצדדים השליליים הטמונים בתוכנית, כדי שצדדיה החיוביים יבואו לידי ביטוי מלא. עם זאת, חשיבות הדיון חורגת מהערכת חוקתיותה של תוכנית כלכלית כזו או אחרת; הדיון הינו מקרה פרטי של העיסוק ביחס בין רשויות השלטון בכל הנוגע למדיניות חברתית־כלכלית בדמוקרטיה חוקתית. זוהי סוגיה בעלת חשיבות משום שיישום מדיניות חברתית־כלכלית משפיע כידוע ישירות על יכולתם של אזרחי המדינה ותושביה ליהנות באופן בר־משמעות מזכויותיהם החוקתיות: מה לי חופש הביטוי אם אין לי לחם? מה לי הזכות להליך הוגן אם אין באפשרותי להשתמש באופן מושכל בהליך המשפטי בהעדר אמצעים? האין הזכות לבחור דורשת כי אקבל חינוך נאות שיאפשר לי, אם אחפוץ, ללמוד את פרטי התוכניות השונות שהמפלגות השונות מקדמות? ואם אכן כך הוא, מתעוררת ביתר שאת השאלה המוסדית: מיהו האורגן שבידו יש להפקיד את ההכרעות בנושאים אלה, על מורכבויותיהן, ובאילו הליכים עליו לקבלן? התוכנית הכלכלית שלפנינו מאפשרת לנו, אם כן, לבחון על קצה המזלג מקצת מסוגיות אלה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Reichman, Amnon, הגירעון הדמוקרטי וחוקתיות התוכנית הכלכלית
The Democratic Deficit and The Constitutionality of the Economic Plan (2004). 10 Avoda Chevra Umispat (2004), 307-329, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3568914

Amnon Reichman (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
72
PlumX Metrics