Nâng cao chất lượng thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới - nhìn từ góc độ thể chế (Improving the Quality of Fdi Attraction in Vietnam in the Coming Years – Approaching From the Institutional Perspective)

Nguyen, V.C. (2019). Nâng cao chất lượng thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới - nhìn từ góc độ thể chế. Available at https://ssrn.com/abstract=3569549

13 Pages Posted: 3 Jun 2020

Date Written: May 6, 2019

Abstract

Vietnamese Abstract: Sau 32 năm kể từ thời kỳ đổi mới năm 1986, Việt Nam đã trở thành một điểm đến, thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính lũy kế đến cuối năm năm 2018, cả nước có hơn 27.353 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 340 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt khoảng 191,4 tỷ USD, góp phần rất quan trọng thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa dòng vốn này vào Việt Nam trong thời gian tới, cần có đánh giá cụ thể về thể chế và tiếp tục có những đổi mới phù hợp với xu thế.

English Abstract: After more than 32 years of innovation since 1986 to the present, Vietnam has become a promising destination fo FDI projects. Accumulated figure by the end of 2018, there were 27.353 FDI projects active with total registered capital of 340 billion USD. The total implemented capital was 191.4 billion USD which contributed significantly to the development and transition of the economy.

Note: Downloadable document is in Vietnamese.

Keywords: FDI, institution, Doimoi

JEL Classification: F13, F15, G28, H32

Suggested Citation

Nguyen, V.C., Nâng cao chất lượng thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới - nhìn từ góc độ thể chế (Improving the Quality of Fdi Attraction in Vietnam in the Coming Years – Approaching From the Institutional Perspective) (May 6, 2019). Nguyen, V.C. (2019). Nâng cao chất lượng thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới - nhìn từ góc độ thể chế. Available at https://ssrn.com/abstract=3569549, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3569549

V.C. Nguyen (Contact Author)

Thu Dau Mot University ( email )

No.6, Tran Van On Street
Phu Hoa ward
Thu Dau Mot city, Binh Duong 820000
Vietnam
0935160577 (Phone)
75000 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
149
rank
459,481
PlumX Metrics