מנהיגות מעצבת חינוך: סגנון מנהיגות ומעורבות של רשויות מקומיות בחינוך
Leadership Transforming Education: Leadership Style and Local Authority Involvement in Education

52 Megamot 223-254 (2018).

36 Pages Posted: 11 May 2020

See all articles by Nivi Gal-Arieli

Nivi Gal-Arieli

Oranim Academic College

Itai Beeri

University of Haifa

Eran Vigoda-Gadot

University of Haifa; University of Haifa

Amnon Reichman

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2017

Abstract

תקציר בעברית: הקשר בין סגנון המנהיגות של קובעי מדיניות החינוך ברשויות מקומיות לבין מעורבותן של אותן רשויות בחינוך בתחומן הוא שעומד במרכז המחקר המתואר במאמר זה. המחקר התבסס על שאלונים שבחנו דיווחים אישיים רפלקטיביים על סגנון מנהיגות ודיווחים אישיים על מדיניות הרשות המקומית בתחום החינוך. השאלונים נאספו מ־107 ראשי רשויות ומנהלי אגפי חינוך ב־100 רשויות מקומיות, שנענו והשיבו לפניות שהופצו לכלל הרשויות המקומיות בישראל. נמצא כי קיים קשר בין סגנון של מנהיגות מעצבת לבין מעורבות הרשות המקומית בחינוך, וקשר זה ממותן על־ידי איתנות הרשות המקומית: ברשויות מקומיות המאופיינות כאיתנות יחסית נמצא קשר חיובי - ככל שראשי רשויות ומנהלי אגפי החינוך מאופיינים בסגנון של מנהיגות מעצבת, עולה מעורבותן של הרשות המקומית בחינוך. ואולם, ברשויות מקומיות לא איתנות נמצא קשר שלילי בין מנהיגות מעצבת של ראשי רשויות ומנהלי אגפי חינוך לבין מעורבות הרשות המקומית בחינוך - ככל שסגנון המנהיגות מעצב יותר, מעורבותה בחינוך של הרשות המקומית קטנה יותר. המאמר בוחן את הבסיסים התאורטיים וההגותיים המשותפים לביזור סמכויות ואחריות כמושג בחקר מדיניות ציבורית ולסגנון המנהיגות המעצבת (transformational leadership), המובחנים מן הסגנון המתגמל (transactional leadership) בתחום חקר ארגונים. בסיסים משותפים אלו יוצרים מסגרת תאורטית המסבירה את הקשר בין סגנון המנהיגות לבין מעורבות הרשות המקומית בחינוך, כדרך שבאה לידי ביטוי בנאו־לוקאליזם - המקומיות החדשה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Gal-Arieli, Nivi and Beeri, Itai and Vigoda-Gadot, Eran and Reichman, Amnon, מנהיגות מעצבת חינוך: סגנון מנהיגות ומעורבות של רשויות מקומיות בחינוך
Leadership Transforming Education: Leadership Style and Local Authority Involvement in Education (2017). 52 Megamot 223-254 (2018)., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3579385

Nivi Gal-Arieli

Oranim Academic College ( email )

HaOranim
Kiryat Tiv'on, 36006
Israel

Itai Beeri

University of Haifa ( email )

No Address Available

University of Haifa ( email )

Haifa
Israel

HOME PAGE: http://https://pmpc.hevra.haifa.ac.il/index.php/en/hoc2

Amnon Reichman (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
255
Abstract Views
663
rank
146,625
PlumX Metrics