פרטיות מותאמת אישית: תגובה על מאמרם של ליאור סטרכילביץ ואריאל פורת Personalized Privacy: Response to Lior Jacob Strahilevitz & Ariel Porat’s Theory of Personalizing Default Rules

Michael Birnhack, Personalized Privacy, 42 Tel Aviv University Law Review 381-404 (2020) מיכאל בירנהק, פרטיות מותאמת אישית, עיוני משפט מב 381 (2020)

24 Pages Posted: 22 Jun 2020 Last revised: 31 Aug 2020

See all articles by Michael Birnhack

Michael Birnhack

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: April 22, 2020

Abstract

תקציר בעברית: לעיבודו של מידע אישי בהיקפים נרחבים ובשיטות ניתוח של נתוני-עתק יש יתרונות רבים. מאמר תגובה זה מבקש לטעון כי ההסתמכות על נתוני-עתק חייבת להיעשות תוך מודעות והתייחסות מעמיקה לסוגיית הפרטיות. המאמר בוחן את הצעתם של סטרכילביץ' ופורת לשימוש במידע אישי לשם עיצובם של כללי בררת מחדל במשפט, ומצביע על קוצר היד שלה בהיבטי הפרטיות. הצעתם בהכרח נסמכת על עיבוד מידע בהיקף נרחב, יצירת פרופילים של אזרחים, ושימוש בהם הן באופן כללי לשם עיצוב הכלל המשפטי, והן ביישומו של הכלל. למרות יתרונות ההצעה במישור היעילות, יש בה הנחה לא משכנעת כי הפרטיות בהכרח נמצאת בהתנגשות עם אינטרסים של יעילות וחדשנות וכי ידה על התחתונה; יש בה המעטה לא מוצדקת של הזכות לפרטיות; יש בה התמקדות רק בשלב איסוף המידע תוך הזנחת שלב עיבוד המידע והשימוש בו; יש בה ערבוב מסוים של הקשרים ציבוריים וצרכניים, וכן יש קשיים בהיבט הפרטיות בפרטי הצעתם עצמה.

חלף תפיסה רזה זו של הפרטיות במידע, המאמר טוען כי אין בהכרח התנגשות בין פרטיות לבין אינטרסים של יעילות וחדשנות וכי ניתן לשלב ביניהם; אצביע על תפיסת הפרטיות כשליטה, שמשמעה הוא הכוח והזכות המשפטיים של אדם לקבוע מה יעלה בגורל המידע האישי על־אודותיו. עם זאת, המאמר מצביע על הקשרים מסוימים שבהם יש יתרון לגישתם של סטרחילביץ' ופורת, למשל בקשר לקביעת גורלם של זכרונות דיגיטליים – מידע דיגיטלי שנשאר אחרי מותו של אדם. שם, כפי שהמאמר מסביר, יש להצעתם לקביעת כללי בררת מחדל מותאמים אישית יתרון לעומת הגישות הקיימות, שמבקשות לקבוע בררת מחדל מסוימת, כללית.

English Abstract: Processing big data has numerous advantages. This response article argues, however, that using big data requires close attention to privacy. The article critically reviews Ariel Porat & Lior Jacob Strahilevitz’s discussion of personalized default rules, in the revised Hebrew version. I review their argument in favor of personalized legal rules, which are designed based on an analysis of personal data, and point to its shortcomings, from a privacy perspective. Their proposal may have advantages from an efficiency perspective, but it unconvincingly assumes that privacy is necessarily in conflict with efficiency and innovation; it underestimates the importance of privacy; it focuses on the collection of personal data but neglects the importance of its processing; and it somewhat conflates “privacy’s other,” as public and private authorities are subject to different legal rules.

Instead of Strahilevitz and Porat’s thin conception of privacy, I argue that privacy and efficiency are not necessarily in conflict; I point to the understanding of privacy as control, which means that individuals have the power and legal right to determine for themselves what will happen with the data about them. The article does, however, point to a field where their proposal may have a potential advantage, namely the regulation of digital memories.

Note: Downloadable document in Hebrew

Suggested Citation

Birnhack, Michael D., פרטיות מותאמת אישית: תגובה על מאמרם של ליאור סטרכילביץ ואריאל פורת Personalized Privacy: Response to Lior Jacob Strahilevitz & Ariel Porat’s Theory of Personalizing Default Rules (April 22, 2020). Michael Birnhack, Personalized Privacy, 42 Tel Aviv University Law Review 381-404 (2020) מיכאל בירנהק, פרטיות מותאמת אישית, עיוני משפט מב 381 (2020), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3582346

Michael D. Birnhack (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel
+972-3-640-6623 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
157
Abstract Views
653
rank
230,075
PlumX Metrics