חובותיו האתיות של עורך הדין כלפי צד לא מיוצג
The Ethical Responsibilities of a Lawyer Towards Unrepresented Parties

19 Pages Posted: 18 May 2020

See all articles by Vera Shikhelman

Vera Shikhelman

University of Chicago Law School; NYU School of Law

Date Written: April 27, 2020

Abstract

תקציר בעברית: בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של אנשים הבוחרים (או נאלצים) לייצג את עצמם בהליכים משפטיים. המציאות החדשה הזאת, בה לא לכל השחקנים המעורבים בהליך משפטי ישנה השכלה מתאימה בתחום, מובילה לדילמות רבות. מאמר זה ידון בחובות האתיות של עורך דין המתנהל מול צד שאינו מיוצג. ראשית, המאמר יטען כי המאפיינים הייחודיים של התנהלות מול צדדים לא מיוצגים דורשים התייחסות מפורטת למצב זה בכללי האתיקה של מקצוע עריכת הדין. החובות האתיות צריכות להיבחן לאור חובות הנאמנות השונות המוטלות על עורך דין – החובות ללקוח, לחברה, למקצוע עריכת הדין ולעצמו. לאחר מכן המאמר סוקר את כללי האתיקה בארצות המשפט המקובל, שבניגוד לארץ, קובעים כללים ברורים המתייחסים להתנהלות מול צד לא מיוצג. לאחר מכן המאמר יציג את הפסיקה המועטה של בתי המשפט הישראליים וגופי האתיקה של לשכת עורכי הדין בנושא זה. לבסוף, המאמר יציע ארבעה כללי אתיקה בנושא זה. הכלל המנחה לכללים המוצעים הוא שעיקר החובה כלפי צד לא מיוצג צריכה להיות שלילית - בכך שעורך הדין לא יוכל להזיק לצד השני ולהטעות אותו. כמו כן, יש מקום לאזן בין האינטרסים השונים על ידי עיקרון המידתיות – ולדאוג לכך שעורך דין לא יוכל לעשות שימוש בלתי מידתי בייתרון שיש לו על פני צד לא מיוצג.

English Abstract: In recent years there is an increasing phenomena of people choosing to represent themselves in courts and other legal proceedings. This new reality, in which not all of the players have legal education, poses many dilemmas to the legal system. This article discusses the ethical responsibilities of a lawyer towards unrepresented parties, and the need to set clear rules on this subject in Israel. First, the article argues that the unique characteristics of unrepresented parties requires a specific reference to this situation in the ethical rules. The ethical responsibilities should be determined considering the different fiduciary duties that a lawyer has – towards their client, the society, the profession and themselves. The article also describes the different rules existing on this subject in other Common-Law countries. The article also discusses the scarce jurisprudence of Israeli courts and disciplinary tribunals on this subject. Finally, the article proposes four ethical rules for possible adoption in Israel. The two main principles of those proposed rules are as follows. First, the responsibilities of the lawyers, should focus on what he should not do in such situations. The second principle is that the lawyer should not be allowed to use her advantage disproportionately and unfairly.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Professional ethics, courts, lawyers

Suggested Citation

Shikhelman, Vera, חובותיו האתיות של עורך הדין כלפי צד לא מיוצג
The Ethical Responsibilities of a Lawyer Towards Unrepresented Parties (April 27, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3586570 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3586570

Vera Shikhelman (Contact Author)

University of Chicago Law School ( email )

Chicago, IL
United States
3124208291 (Phone)

HOME PAGE: http://www.law.uchicago.edu/jsd/vera-shikhelman

NYU School of Law ( email )

245 Sullivan Street, Suite 340
New York, NY 10012
United States
3124208291 (Phone)
3124208291 (Fax)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
58
Abstract Views
334
Rank
596,869
PlumX Metrics