Current Competition Policies Towards Digital Platforms: Amex Decision in USA, Sahibinden Decision in Turkey and Google Shopping Decision in EU (Dünyada ve Türkiye’de Platformlara Yönelik Güncel Rekabet Politikaları: ABD’de Amex, Türkiye’de Sahibinden ve AB’de Google Shopping Kararları)

In K. C. Sanlı & D. Alma (Eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, 477-492, On İki Levha, 2019

Posted: 5 Jun 2020

See all articles by Emin Köksal

Emin Köksal

Bahcesehir University

Bora Ikiler

BASEAK Attorney Partnership

Date Written: 2019

Abstract

English Abstract: In this study we elaborate current competition policies towards digital platforms through three recent cases in different jurisdictions. Those are Amex Decision in USA, Sahibinden Decision in Turkey and Google Shopping Decision in EU.

Turkish Abstract: Bu çalışmada, son yıllarda platformlara yönelik rekabet politikası alanındaki üç önemli kararı incelemeye çalıştık. Çalışmamızda, ilk olarak ele aldığımız Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin Amex kararının, platform endüstrilerinin doğası ve işleyişini dikkate alarak, son yıllarda hızla gelişen iktisat literatürü ile uyumlu bir yaklaşımı benimsediğini aktarmaya çalıştık. Ayrıca, kararla hem pazar tanımı hem de rekabeti kısıtlayıcı etkilerin incelenmesi konusunda yeni hukuksal standartlar getirildiğini açıklamaya çalıştık. Rekabet Kurulu’nun Sahibinden kararının ise Türkiye’de platform endüstrilerine yönelik rekabet politikasının şekillenmesi konusunda birtakım endişeler yarattığını vurguladık. Kararın kısa vadede platformun bir grup müşterisi için refah artışı sağlarken, orta vadede pazarın diğer tarafındaki müşteri grubunun nasıl etkileneceğini ihmal ettiğini inceledik. Uzun vadede ise karardaki fiyatlama politikasına ilişkin yönlendirmenin yenilikçi iş modellerinin ortaya çıkması üzerinde yaratacağını belirsizliğe değindik. Son olarak incelediğimiz Avrupa Birliği Komisyonu’nun Google Shopping kararında ise arama hizmetleri pazarının sınırlarının önemine ve inovasyonun yoğun olduğu pazarlarda tüketici tarafından tercih edilen ürünlerin yapısının rekabeti bozucu olarak değerlendirilmesinin uygunluğuna değindik. Son olarak Google tarafından ihlale son vermek için önerilen yeni iş modelinin Avrupa Birliği Komisyonu’nun kararına uygunluğunu ele aldık.

Keywords: Competition Policy, Digital Platforms, Multi-Sided Markets

JEL Classification: L41, L44, L90

Suggested Citation

Köksal, Emin and Ikiler, Bora, Current Competition Policies Towards Digital Platforms: Amex Decision in USA, Sahibinden Decision in Turkey and Google Shopping Decision in EU (Dünyada ve Türkiye’de Platformlara Yönelik Güncel Rekabet Politikaları: ABD’de Amex, Türkiye’de Sahibinden ve AB’de Google Shopping Kararları) (2019). In K. C. Sanlı & D. Alma (Eds.), Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, 477-492, On İki Levha, 2019, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3597443

Emin Köksal (Contact Author)

Bahcesehir University ( email )

Ciragan Cd. No:4
Besiktas
Istanbul, 34353
Turkey
2123810000 (Phone)

HOME PAGE: http://https://eminkoksal.com

Bora Ikiler

BASEAK Attorney Partnership ( email )

Büyükdere Caddesi Bahar Sokak No.13
River Plaza Kat 11-12
Istanbul, 34394
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Abstract Views
256
PlumX Metrics