Küresel Faktörlerden Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarına Volatilite Yayılma Etkileri (Volatility Spillover Effects From Global Factors to International Stock Markets)

23 Pages Posted: 5 Jun 2020

See all articles by Çiğdem Kurt Cihangir

Çiğdem Kurt Cihangir

Hitit University - Faculty of Economics and Administrative Sciences

Multiple version iconThere are 2 versions of this paper

Date Written: October 15, 2019

Abstract

Turkish abstract: Bu çalışmanın amacı, son 10 yıldır değişmekte olan uluslararası finansal yapının temel dinamiklerinin, hisse senedi piyasalarının volatilitesi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla emtia fiyatları, yatırımcıların risk iştahı, küresel ticaret hacmi ve ABD'nin getiri eğrisi eğimi küresel faktörler olarak belirlenmiştir. İncelenen borsa endeksleri için volatilite yayılma etkisinin, risk iştahı endeksi (VIX), ABD getiri farkı (T10Y3M) ve petrol volatilite endeksi (OVX) küresel değişkenlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu etkinin gelişmiş piyasalarda daha büyük olduğu belirlenmiştir. Küresel ticaretin borsalar üzerindeki etkisi ise sınırlıdır. Bu sonuçlar portföy yöneticileri ve politika yapıcılar için küresel faktörlerin borsalar üzerindeki etkilerini ve borsa getirisi oynaklığını tahmin etmede oldukça önemlidir.

English abstract: The aim of this study is to determine the volatility effect of the fundamental dynamics of the international financial structure, which has been changing for the last 10 years, on the stock markets. For this purpose, global trading volume, US' yield spread, commodity prices and risk appetite of investors variables are determined as the global factors. It is found that the spillover effect for stock markets indexes are caused by Volatility Index (VIX), US' yield spreads, and Oil Volatility Index (OVX). Also, this effect is greater stock markets indexes of developed countries. The impact of global trade on stock exchanges is limited. These results are important for portfolio managers and policy makers in predicting the impact of global factors on stock exchanges and stock market return volatility.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Küresel Ticaret Hacmi, Getiri Eğrisi, Emtia Zımni Volatilite Endeksleri, Volatilite Yayılması, Global Trade Volume, Yield Spread, Implied Volatility Indices of Commodities, Volatility Spillover, SymmetricAsymmetric Effects

JEL Classification: C32, E43, E52, G15, Q02

Suggested Citation

Cihangir, Çiğdem Kurt, Küresel Faktörlerden Uluslararası Hisse Senedi Piyasalarına Volatilite Yayılma Etkileri (Volatility Spillover Effects From Global Factors to International Stock Markets) (October 15, 2019). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3598869 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3598869

Çiğdem Kurt Cihangir (Contact Author)

Hitit University - Faculty of Economics and Administrative Sciences ( email )

Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
246
PlumX Metrics