مبنای تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای (International Law Obligations of Video Games Companies)

مجوعه مقالات همایش حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای

International Law and Video Games, 2015

368 Pages Posted: 8 Jul 2020

See all articles by Pouria Askary

Pouria Askary

Allameh Tabataba’i University

Date Written: May 15, 2015

Abstract

Persian abstract: مبنای تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای
چکیده
حقوق بین الملل را تا پیش از این، به عنوان مقررات حقوقی حاکم بر روابط بین المللی دولت ها می دانستند؛ مجموعه قواعد و مقرراتی که حقوق و تعهدات دولت ها و سازمان های بین المللی در عرصه تعاملات جهانی را سامان می داد. اما آنچه امروز در صحنه بین المللی بسیار به چشم می آید، نقش آفرینی بازیگران غیردولت دوشادوش دولت هاست که چه بسا در مواردی گوی سبقت را از مجموعه دولت ها ربوده اند و متفکران عرصه حقوق بین الملل را با چالشی جدی به منظور ساماندهی کنش های این کنشگران جدید مواجه ساخته اند؛ چالشی که حداقل در عرصه شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی، با پدیداری سند مونترو به ابتکار دولت سوییس و کمیته بین المللی صلیب سرخ و در عرصه شرکت های تجاری و سرمایه گذاری فراملی با شکل گیری پیمان جهانی به ابتکار سازمان ملل متحد، تا حدودی پاسخ داده شده است.
اما در این میان، بازی های رایانه ای ساخت شرکت های عمده بازی ساز جهان، به عنوان یکی از مهمترین و پرطرفدارترین سرگرمی های خردسالان و بزرگترها در دنیای کنونی، هنوز آنچنانکه باید و شاید مورد توجه محافل حقوقی نبوده اند و موارد بسیاری را می توان سراغ نمود که در این بازی ها، صحنه هایی از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که در عرصه واقعی بواسطه قوانین داخلی و بین المللی جرم انگاری شده اند، برای جذابیت بیشتر بازی و ایجاد هیجان در میان بازیکنان طراحی و برنامه ریزی شده اند و هیچ مجازاتی هم برای ارتکاب این اعمال در بازی در نظر گرفته نشده است.
در این مقاله، با تاکید بر تعهد عام الشمول به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، راهکارهای عملی برای حذف صحنه های متضمن جنایات بین المللی در بازی های رایانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم و ایجاد سندی مانند سند مونترو و پیمان جهانی را با تمرکز خاص بر شرکت های بازی ساز مورد امکان سنجی قرار خواهیم داد.

English abstract: This article which is originally written in Farsi first begins with the challenges that international law is facing in regulating the behavior of the companies who produce video games and especially those video games with violent scenes. The article discusses the issue of responsibility of these companies and argues that based on the CSR discussions as well as documents like the Montreux document with respect to private military companies, there are some possibilities for international lawyers to open a window for discussion with game makers in order to convince them to (a) not encourages the gamers to violate the rules of international law namely IHL and IHRL while playing games and (b) give negative points to those gamers who do not respect the rules of international law in the game e.g. those who shoot civilians in a war game.
The article is published in the proceedings of the Conference entitled "Video Games and International Law" organized by the Iranian Association for UN Studies (IAUNS). The attached file includes not only this article but all the articles submitted and published in this conference. The IAUNS recently published this free version.

Note: Downloadable document is in Persian.

Keywords: بازی های رایانه ای، حقوق بین الملل، پیمان جهانی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای.

Suggested Citation

Askary, Pouria, مبنای تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی شرکت های تولیدکننده بازی های رایانه ای (International Law Obligations of Video Games Companies) (May 15, 2015). مجوعه مقالات همایش حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای, International Law and Video Games, 2015, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3601618

Pouria Askary (Contact Author)

Allameh Tabataba’i University ( email )

Iran

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
360
PlumX Metrics