Bankalarda Pay Geri Alımı: Muhasebesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri Açısından Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme (Share Repurchase in Banks: An Examination upon Deposit Banks in Terms of Accounting and Effects on Financial Performance)

26 Pages Posted: 7 Jul 2020

Date Written: June 11, 2020

Abstract

Turkish Abstract: Türkiye’de yaşanan finansal dalgalanmalarla birlikte halka açık şirketlerin pay fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Borsada oluşan fiyatın, finansal sonuçlarını yansıtmadığı gerekçesiyle ve ortakların korunması amacıyla aralarında bankaların da bulunduğu bazı halka açık şirketler pay geri alımı süreci başlattığını duyurmuştur. Bu çalışma, bankaların Türkiye ekonomisi açısından önemi dikkate alınarak, bankaların pay geri alım işlemlerinin muhasebesi ve finansal performans üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, pay geri alımının dağıtılabilir kar ve özkaynak tutarlarını azalttığı ve yedek akçelerin geçmiş yıl karından ayrılmasının muhasebe ve raporlama açısından daha doğru olacağı belirlenmiştir. Pay geri alımı, bankalar tarafından dikkatlice kullanılması gereken bir araç olup, oluşturduğu etkiler nedeniyle bankaların pay geri alımı hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ikincil düzenleme yapılması önerilmektedir.

English Abstract: With the financial fluctuation seen in Turkey, significant decreases in share prices of publicly traded companies were seen. Due to fact that share price in stock market do not reflect the financial results and in protecting shareholders, some publicly traded companies including banks announced that they initiated a share repurchase process. Taking into consideration importance of banks for Turkey economy, this study is prepared to examine accounting and impacts on financial performance of banks’ share repurchase transactions. As a result of the study, it is determined that distributable profit and shareholders' equity amounts decrease because of share repurchase and allocating retained earnings from previous year profit is more accurate in terms of accounting and reporting. Share repurchase is a tool that should be used carefully by the banks and it is recommended that the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) make a secondary regulation on share repurchase due to its effects.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Banks, Financial Effect, Accounting, Shares, Share Repurchase, Retained Earnings

JEL Classification: G21, G28, K22, M41

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Bankalarda Pay Geri Alımı: Muhasebesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkileri Açısından Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme (Share Repurchase in Banks: An Examination upon Deposit Banks in Terms of Accounting and Effects on Financial Performance) (June 11, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3625481 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3625481

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
41
Abstract Views
267
PlumX Metrics