Türki̇ye’deki̇ En Büyük 1000 Sanayi̇ İşletmesi̇ni̇n Karlilik Anali̇zi̇ (the Profitability Analysis of the Largest 1000 Industrial Firms in Turkey)

Business and Economics Research Journal, Volume 4, Number 2, 2013, pp. 23-36 ISSN: 1309-2448

14 Pages Posted: 15 Aug 2020

See all articles by H. Aydin Okuyan

H. Aydin Okuyan

Bandırma Onyedi Eylül University

Date Written: 2013

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sanayi işletmelerinde karlılığı etkileyen unsurların ortaya konulmasıdır. Karı etkileyen unsurların belirlenmesi şirketlerin daha verimli çalışarak karlarını daha kolay kontrol etmelerini sağlayabilmektedir. Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl belirlenen 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi işletmesi veri seti olarak seçilmiştir. 1000 işletmeye ait 1993 – 2010 arasındaki yıllık panel veriler analize tabi tutulmuştur. Sonuç olarak karlılık oranı ile borçlanma ve büyüklük arasında negatif, işgücü verimliliği ve ihracat düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yabancı ortaklı şirketlerin yerli şirketlere oranla, özel şirketlerin ise kamu şirketlerine oranla daha karlı olduğu tespit edilmiştir.


English Abstract: This study aims to explain the factors affecting the profitability among Turkish industrial firms. The determination of the factors which may influence profitability enables firms to work more effectively and to control their profits much easily. For this reason, the top 500 and the second batch of 500 largest firms, determined each year by Istanbul Chamber of Industry, have been taken as the data set. Panel data pertaining, to the top 1000 firms have been analyzed. It has been found that there is an inverse relationship between profitability rate and level of debt. The relationship between profitability and size has also been found as inverse. On the other hand, a positive relationship has been found between workforce efficiency and the level of exports of a firm. The findings also suggest that foreign partnership firms are more profitable than domestic businesses and private firms are more profitable than state-owned firms enterprises.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Profitability, Panel Models

JEL Classification: G32,C23

Suggested Citation

Okuyan, H. Aydin, Türki̇ye’deki̇ En Büyük 1000 Sanayi̇ İşletmesi̇ni̇n Karlilik Anali̇zi̇ (the Profitability Analysis of the Largest 1000 Industrial Firms in Turkey) (2013). Business and Economics Research Journal, Volume 4, Number 2, 2013, pp. 23-36 ISSN: 1309-2448, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3632015

H. Aydin Okuyan (Contact Author)

Bandırma Onyedi Eylül University ( email )

bandırma / balıkesir, 10200
Turkey

HOME PAGE: http://www.bandirma.edu.tr

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
23
Abstract Views
113
PlumX Metrics