Determinants of Capital Structure: An Analysis on the Largest 1000 Industrial Firms in Turkey / Sermaye Yapisinin Beli̇rleyi̇ci̇leri̇: Türki̇ye’deki̇ En Büyük 1000 Sanayi̇ İşletmesi̇nde Bi̇r Uygulama

Journal of BRSA Banking & Financial Markets, Vol 4, No 1, 2010, pp. 105 - 120

18 Pages Posted: 15 Aug 2020

See all articles by H. Aydin Okuyan

H. Aydin Okuyan

Bandırma Onyedi Eylül University

H. Mehmet Tasci

Balikesir University - Department of Econometrics

Date Written: 2010

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sanayi işletmelerinde sermaye yapısının belirleyicilerini ve işletmelerin borçlanma davranışlarının açıklanmasında finansal hiyerarşi veya dengeleme kuramlarından hangisinin daha başarılı olduğunu ortaya koyabilmektir. Bu amaçla İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl belirlenen 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi işletmesi veri seti olarak seçilmiştir. 1000 işletmeye ait 1993 – 2007 arasındaki yıllık veriler panel modeller kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Sonuçta borç kullanan işletmelerin daha fazla katma değer yaratmasına rağmen işletmelerin kaynak ihtiyaçlarını öncelikle iç fonlardan karşıladıkları ancak bu fonlar yetmediği zaman borçlanma yoluna gittikleri ortaya konulmuştur. Bu bulgu, Türkiye’de sanayi işletmelerinin borçlanma davranışının açıklanmasında finansal hiyerarşi kuramının daha başarılı olduğunu göstermektedir.

English Abstract: This study aims to explain the determinants of capital structure and find out if static trade-off or pecking order is more successful in explaining the debt behaviour of industrial firms in Turkey. For this purpose, the data set of largest 500 and following largest 500 industrial firms determined by ‹stanbul Chamber of Industry have been used. The data set on these firms cover the period of 1993 and 2007. Our findings show that, even though firms that use debt to create more added value, prefer to use internal funds primarily. This finding indicates that pecking order theory is more succesful to explain the debt behaviour of industrial firms in Turkey.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Capital Structure, Panel Models, Sermaye Yapısı

JEL Classification: G32, C23

Suggested Citation

Okuyan, H. Aydin and Tasci, H. Mehmet, Determinants of Capital Structure: An Analysis on the Largest 1000 Industrial Firms in Turkey / Sermaye Yapisinin Beli̇rleyi̇ci̇leri̇: Türki̇ye’deki̇ En Büyük 1000 Sanayi̇ İşletmesi̇nde Bi̇r Uygulama (2010). Journal of BRSA Banking & Financial Markets, Vol 4, No 1, 2010, pp. 105 - 120, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3632419

H. Aydin Okuyan (Contact Author)

Bandırma Onyedi Eylül University ( email )

bandırma / balıkesir, 10200
Turkey

HOME PAGE: http://www.bandirma.edu.tr

H. Mehmet Tasci

Balikesir University - Department of Econometrics ( email )

Bandirma/Balikesir
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
87
PlumX Metrics