The Relationship Between Foreign Investments and Stock Returns on Istanbul Stock Exchange / İmkb’de Yabanci İşlemleri̇ Ve Hi̇sse Senedi̇ Geti̇ri̇leri̇ İli̇şki̇si̇

Dogus University Journal, (2011), Vol 12, No 2, pp. 256 - 264.

9 Pages Posted: 15 Aug 2020

See all articles by H. Aydin Okuyan

H. Aydin Okuyan

Bandırma Onyedi Eylül University

Erman Erbaykal

Balikesir University

Date Written: 2011

Abstract

Turkish Abstract: Bu çalışmada İMKB hisse senedi piyasasında yabancı işlemlerin hisse senedi getirileri üzerinde etkili olup olmadığı, tabanın genişlemesi (base broadening) hipotezinden yola çıkılarak ortaya konulmaya çalışmıştır. 1997:01 – 2008:09 tarihleri arasındaki aylık veriler kullanılarak, iki değişken arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen Sınır Testi ve ARDL modelleri yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuçta yabancı işlem hacmi ile hisse senedi getirileri arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki tespit edilmiş ancak bu ilişkinin kısa dönemde anlamlı olmadığı görülmüştür.

English Abstract: This paper, emerging from base broadening hypothesis, investigates whether the foreign transactions have an affect on the security returns in ISE. The co-integration relationship between two variables has been analyzed by the bounds testing approach developed by Pesaran et. al.(2001) and ARDL models using the monthly data of 1997:01- 2009:12. As a result, a positive relationship has been detected between the foreign transactions and returns of shares in the long run. However, the same relationship is insignificant in the short run. This finding can be interpreted as the validity of base broadening hypothesis in long term in ISE.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Base Broadening Hypotesis; Foreign Investments; Bounds Test, Tabanın Genişlemesi Hipotezi

JEL Classification: G11; F32; C22

Suggested Citation

Okuyan, H. Aydin and Erbaykal, Erman, The Relationship Between Foreign Investments and Stock Returns on Istanbul Stock Exchange / İmkb’de Yabanci İşlemleri̇ Ve Hi̇sse Senedi̇ Geti̇ri̇leri̇ İli̇şki̇si̇ (2011). Dogus University Journal, (2011), Vol 12, No 2, pp. 256 - 264. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3632434

H. Aydin Okuyan (Contact Author)

Bandırma Onyedi Eylül University ( email )

bandırma / balıkesir, 10200
Turkey

HOME PAGE: http://www.bandirma.edu.tr

Erman Erbaykal

Balikesir University ( email )

Bandirma, 10200
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
93
PlumX Metrics