Performance-based Resource Allocation for Permanent and Temporary Interventions (Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser)

Samfundslederskab i Skandinavien

36 Pages Posted: 17 Jul 2020 Last revised: 18 Dec 2020

See all articles by Per Nikolaj Bukh

Per Nikolaj Bukh

Aalborg University - Department of Business and Management

Karina Skovvang Christensen

Aarhus University - Department of Economics and Business Economics

Date Written: June 25, 2020

Abstract

English abstract: Allocation models distribute resources from an overarching level of control to decentralized service provider units using mathematical formulas. Performance based allocation models are characterized by involving incentives for effect. This article discusses how the production structures in various public service areas influence how the allocation model is best developed, focusing in particular on permanent and temporary interventions within elderly care as well as the areas of disability and psychiatry. Next, we look at the motivational characteristics of performance budgets and discuss when they imply incentives for effect. Finally, we outline the basics of performance budgeting. Based on experiences from Odense Municipality, we show how performance budgets can be developed for temporary and intensive rehabilitation programs. In addition, we discuss the characteristics of performance budgeting in relation to permanent interventions and illustrate how bundled payments can be used.

Danish abstract: Tildelingsmodeller tildeler ressourcer fra et overliggende styringsniveau til decentrale udførerenheder ved anvendelse af matematiske formler, hvori både mål og incitamenter kan indgå. Effektbaserede tildelingsmodeller er karakteriseret ved, at de indebærer incitamenter til effektskabelse. I denne artikel tager vi udgangspunkt i, hvordan produktionsstrukturen på forskellige offentlige serviceområder har betydning for, hvordan en tildelingsmodel bedst tilrettelægges, idet vi især sætter fokus på forløbs- og periodebaserede indsatser på ældreområdet samt på handicap- og psykiatriområdet. Herefter ser vi på tildelingsmodellers motiverende egenskaber og diskuterer, hvornår de indeholder incitamenter til effekt. Endelig skitserer vi grundprincipperne for effektbaserede tildelingsmodeller. Med afsæt i konkrete erfaringer fra bl.a. Odense Kommune viser vi, hvordan der kan udvikles effektbaserede økonomistyringsmodeller for korte og intensive rehabiliteringsforløb. Herudover diskuterer vi karakteristika ved den økonomiske styring af længerevarende eller permanente indsatser, og det illustreres, hvordan der kan anvendes forløbsbevillinger på dette område.

Keywords: Bundled Payment, Devolved Management, Formula Funding, Management Accounting, Performance Budgeting

JEL Classification: M41

Suggested Citation

Bukh, Per Nikolaj and Christensen, Karina Skovvang, Performance-based Resource Allocation for Permanent and Temporary Interventions (Effektbaserede ressourcetildelingsmodeller for forløbs- og periodebaserede indsatser) (June 25, 2020). Samfundslederskab i Skandinavien, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3635350

Per Nikolaj Bukh (Contact Author)

Aalborg University - Department of Business and Management ( email )

Aalborg, DK-9220
Denmark

Karina Skovvang Christensen

Aarhus University - Department of Economics and Business Economics ( email )

Fuglesangs Allé 4
Aarhus V, 8210
Denmark

HOME PAGE: http://pure.au.dk/portal/da/kschristensen@econ.au.dk

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
27
Abstract Views
272
PlumX Metrics