Smart instrument mixes' voor de aanpak van legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (Smart Instrument Mixes to Tackle Legal but Health-Threatening Products and Services)

In book: Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en dienstenPublisher: Den Haag: Boom juridisch

28 Pages Posted: 15 Sep 2020

See all articles by Michael G. Faure

Michael G. Faure

University of Maastricht - Faculty of Law, Metro; Erasmus University Rotterdam (EUR) - Erasmus School of Law

Louis T. Visscher

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam Institute of Law and Economics; Erasmus University Rotterdam (EUR) - Erasmus School of Law

Franziska Weber

Erasmus University Rotterdam School of Law, Rotterdam Institute of Law and Economics

Date Written: January 1, 2018

Abstract

Dutch abstract: In deze bijdrage nemen wij de criteria voor veiligheidsregulering zoals die ontwikkeld zijn door Shavell als uitgangspunt en gaan daarbij onderzoeken in welke mate veiligheidsregulering en aansprakelijkheidsrecht als alternatieve of complementaire interventies in de markt voor gezondheidsbedreigende producten en diensten kunnen worden gezien. Het belangrijkste punt van onze bijdrage is dat de verschillende instrumenten voor-en nadelen hebben die afhangen van de context en omstandigheden. Dit kan een reden vormen om gebruik te maken van een combinatie van instrumenten, een zogeheten smart mix. Onze bijdrage analyseert in hoeverre een mix een optimale bescherming kan bieden tegen producten en diensten die de gezondheid bedreigen. Na deze inleiding wordt eerst de public interest benadering aangaande de keuze tussen regulering en aansprakelijkheid geschetst (2); daarna wordt aandacht besteed aan de private interest benadering (3) en wordt ingegaan op de mogelijke rol van het aansprakelijkheidsrecht bij gezondheidsschade veroorzaakt door legale producten en diensten en mogelijkheden van een combinatie van verschillende instrumenten worden onderzocht (4). De problematiek wordt ook bekeken vanuit het verzekeringsaspect (5). Sectie 6 sluit de bijdrage af.

English abstract: In this contribution, we take the criteria for safety regulation as developed by Shavell as a starting point and investigate to what extent safety regulation and liability law can be seen as alternative or complementary interventions in the market for legal but health-threatening products and services. The main point of our contribution is that the different instruments have advantages and disadvantages that depend on the context and circumstances. This may be a reason to use a combination of instruments, a so-called smart mix. Our contribution analyzes to what extent a mix can offer optimal protection against legal but health-endangering products and services. After this introduction, the public interest approach regarding the choice between regulation and liability is first outlined (2); then attention will be paid to the private interest approach (3) and to the possible role of liability law in these scenarioes same as possibilities of combining different instruments (4). The insurance perspective is added in (5). Section 6 closes the contribution.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Keywords: K13

JEL Classification: uncertain but permitted products, law and economics

Suggested Citation

Faure, Michael G. and Visscher, Louis T. and Weber, Franziska, Smart instrument mixes' voor de aanpak van legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (Smart Instrument Mixes to Tackle Legal but Health-Threatening Products and Services) (January 1, 2018). In book: Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en dienstenPublisher: Den Haag: Boom juridisch, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636823 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3636823

Michael G. Faure

University of Maastricht - Faculty of Law, Metro ( email )

PO Box 616
Maastricht, 6200 MD
Netherlands
+31 - 43 - 388 30 60 (Phone)
+31 - 43 - 325 90 91 (Fax)

HOME PAGE: http://www.michaelfaure.be

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Erasmus School of Law ( email )

3000 DR Rotterdam
Netherlands

Louis T. Visscher

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Rotterdam Institute of Law and Economics ( email )

Burgemeester Oudlaan 50
PO box 1738
Rotterdam, 3000 DR
Netherlands

Erasmus University Rotterdam (EUR) - Erasmus School of Law ( email )

3000 DR Rotterdam
Netherlands
+31 (10) 408 1833 (Phone)
+31 (10) 408 9191 (Fax)

HOME PAGE: http://frg.sin-online.nl/staff/index.html?lia=227

Franziska Weber (Contact Author)

Erasmus University Rotterdam School of Law, Rotterdam Institute of Law and Economics ( email )

Campus Woudestein Burgemeester Oudlaan 50
Rotterdam, 3062 PA
Netherlands

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
2
Abstract Views
15
PlumX Metrics