De Gedifferentieerde Basisbaan (Proposal for a Basic-Job

29 Pages Posted: 18 Sep 2020 Last revised: 23 Nov 2020

See all articles by Anja Eleveld

Anja Eleveld

VU University Amsterdam - Faculty of Law

Date Written: November 20, 2020

Abstract

Dutch Abstract: In (academische) discussies over de toekomst van de sociale zekerheid wordt steeds vaker ‘de basisbaan’ genoemd als het antwoord op een falend activeringsbeleid. Met de gezaghebbende rapporten van de Commissie Borstlap en de WRR in 2020 is dit idee stevig op de politieke agenda gezet. De basisbaan houdt grofweg in dat mensen voor wie het lastig is om een plek te bemachtigen op de reguliere arbeidsmarkt, een baan wordt aangeboden waarmee ongeveer het minimumloon kan worden verdiend. De voorstellen die tot nu toe zijn gedaan, besteden echter geen aandacht aan de vraag hoe de basisbaan in overeenstemming met sociale grondrechten moet worden vormgegeven. In deze bijdrage tracht ik in deze lacune te voorzien. Hiertoe bespreek ik allereerst aan de hand van de rapporten van de commissie Borstlap en de WRR en een aantal andere publicaties, de mogelijke invullingen van de basisbaan. Vervolgens ga ik na in hoeverre de verschillende ideeën in lijn zijn met een tweetal fundamentele grondrechten: het recht op arbeid en het gelijkeloonbeginsel. Tot slot formuleer ik op basis van die analyse een eigen voorstel voor de gedifferentieerde basisbaan dat is verankerd in het recht op arbeid en het gelijkeloonbeginsel en dat past in het nationale socialezekerheids- en arbeidsrecht.

English Abstract: In discussions on the future of social security in the Netherlands, scholars increasingly refer to the basic-job as a response to failing welfare-to-work policies. The basic-job roughly entails a regular job against at least statutory minimum wages. The proposals for a basic-job we have seen thus far do not pay attention to the question how the basic-job can be designed in conformity with fundamental social rights. In this paper I seek fill this gap in the scholarly literature. The paper addresses two fundamental social rights in particular: the right to work and the right to equal pay for work of equal value. After evaluating current proposals against these fundamental rights I describe the contours of a basic job that fit with national social security and labour law and which is in accordance with fundamental social rights.

Note: Downloadable document available in Dutch.

Keywords: social security, basic-job, fundamental social rights, welfare-to-work

Suggested Citation

Eleveld, Anja, De Gedifferentieerde Basisbaan (Proposal for a Basic-Job (November 20, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3641375 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3641375

Anja Eleveld (Contact Author)

VU University Amsterdam - Faculty of Law ( email )

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
143
Abstract Views
746
Rank
303,380
PlumX Metrics