Azərbaycanda vergidən yayınmaya təsir edən faktorlar: Empirik analiz (Factors affecting tax evasion in Azerbaijan: Empirical analysis)

Aliyev, K. & Gasimov, I. (2018). Factors affecting tax evasion in Azerbaijan: Empirical analysis. Journal of Baku Engineering University - Economics and Administration, 2(2), pp. 97-107.

11 Pages Posted: 31 Jul 2020

See all articles by Khatai Aliyev

Khatai Aliyev

Azerbaijan State University of Economics (UNEC); Baku Engineering University

Ilkin Gasimov

Institute for Scientific Research on Economic Reforms

Date Written: 2018

Abstract

Azerbaijani Abstract: Məqalədə Azərbaycan nümunəsində vergidən yayınmaya təsir edən əsas faktorlar empirik olaraq araşdırılmışdır. Nəticələrə əsasən vergi dərəcələri və vergidən yayınma meyilliliyi arasında müsbət və statistik olaraq əhəmiyyətli əlaqə mövcuddur. Firma ölçüsü və firmaların fəaliyyət göstərdikləri sektorun isə vergidən yayınma üzərində statistik olaraq əhəmiyyətsiz təsiri olduğu məlum olur. İqtisadi faktorlarla müqayisədə leqal və institutsional faktorların vergidən yayınmaya daha güclü şəkildə təsir etdiyi üzə çıxmışdır. Belə ki, empirik təhlik nəticəsində istər vergi orqanlarının firmaların fəaliyyətinə maneə hesab edilən müdaxilələrinin və firmalar tərəfindən əlaqədar orqanlara qeyri-leqal ödənişlərin və ya hədiyyələrin verilməsi və məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti ilə vergidən yayınma arasında statistik əhəmiyyətli əlaqənin olması nəticəsinə gəlinmişdir.

English Abstract: Main factors impacting the tax evasion in case of Azerbaijan was empirically investigated in the paper. According to results there is positive and statistically significant relationship between tax rates and intention of tax evasion. It becomes clear that there is statistically insignificant link between firm size, operational sectors and tax evasion. It became obvious that compare with economic factors legal and institutional factors impacts the tax evasion more. So that, according to empirical results either interfering by tax authorities which are accepted as obstacles or illegal payments and gifts by firms to relevant authorities has statistically significant impact on tax evasion.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: Vergidən yayınma; vergi dərəcələri; qeyri-leqal ödənişlər; institutsional faktorlar; hüquqi sistemin effektivliyi; tax evasion; tax rates; illegal payments; institutional factors; effectiveness of the legal system

JEL Classification: H20; H26

Suggested Citation

Aliyev, Khatai and Gasimov, Ilkin, Azərbaycanda vergidən yayınmaya təsir edən faktorlar: Empirik analiz (Factors affecting tax evasion in Azerbaijan: Empirical analysis) (2018). Aliyev, K. & Gasimov, I. (2018). Factors affecting tax evasion in Azerbaijan: Empirical analysis. Journal of Baku Engineering University - Economics and Administration, 2(2), pp. 97-107. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3643554

Khatai Aliyev (Contact Author)

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) ( email )

Istiglaliyyat street 6
Baku, AZ Az1001
Azerbaijan

Baku Engineering University ( email )

Hasan Aliyev str. 120
Khirdalan, Baku AZ 0101
Azerbaijan

Ilkin Gasimov

Institute for Scientific Research on Economic Reforms ( email )

H. Zardabi Avenue, 88a
Baku, AZ1011
Azerbaijan

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
39
Abstract Views
195
PlumX Metrics