Devalvasiyanin Büdcənin Vergi Gəlirlərinə Təsirinin Qiymətləndirilməsi

Musayev, A. & Aliyev, K. (2016). Devalvasiyanin Büdcənin Vergi Gəlirlərinə Təsirinin Qiymətləndirilməsi. Azərbaycanın Vergi Jurnalı, 1(127), 89-102.

14 Pages Posted: 31 Jul 2020

See all articles by Akif Musayev

Akif Musayev

affiliation not provided to SSRN

Khatai Aliyev

Azerbaijan State University of Economics (UNEC); Baku Engineering University

Date Written: 2016

Abstract

Azerbaijani Abstract: Tədqiqatın məqsədi – devalvasiyanın vergi gəlirlərinə təsirinin araşdırılması.

Tədqiqatın metodologiyası – sistemli yanaşma və müqayisəli təhlil.

Tədqiqatın nəticələri – devalvasiyanın vergi gəlirlərinə təsiri fərqli xüsusiyyətlərə sahib vergi ödəyicisi (müəssisələr) üçün mənfəət vergisi və sadələşdirilmiş vergi üzrə aparılmışdır.

Tədqiqatın məhdudiyyətləri – devalvasiyanın təsiri təhlil olunarkən qiymətlərin və tələbin eyni qaldığı fərz olunmuşdur.

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti – vergi gəlirlərinin proqnozlaşdırılmasında devalvasiya faktorunun nəzərə alınması.

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – Azərbaycan üçün aktual olan devalvasiya məsələsinin vergi gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi və vergi daxilolmalarının proqnozlaşdırılması üçün mexanizm və ekonometrik model təklif edilmişdir.

English Abstract: Purpose – investigation of the impact of devaluation over tax revenues.

Design / methodology – systematic approach, comparative analysis.

Findings – the impact of devaluation over tax revenues from tax payers (firms) with different characteristics was estimated for profit tax and simplified tax.

Research limitations – while estimating impact of devaluation, demand and price stability were assumed.

Practical implications – taking devaluation impact into consideration while forecasting tax revenues.

Originality / value – in order to estimate the impact of devaluations - which is hot topic for Azerbaijan - over tax revenues as well as for forecasting tax revenues, a framework and econometric models are promoted.

Note: Downloadable document is in Azerbaijani.

Keywords: Büdcə siyasəti; vergi daxilolmaları; devalvasiya; mənfəət vergisi; sadələşdirilmiş vergi; ekonometrik model

JEL Classification: H12; H25; H26

Suggested Citation

Musayev, Akif and Aliyev, Khatai, Devalvasiyanin Büdcənin Vergi Gəlirlərinə Təsirinin Qiymətləndirilməsi (2016). Musayev, A. & Aliyev, K. (2016). Devalvasiyanin Büdcənin Vergi Gəlirlərinə Təsirinin Qiymətləndirilməsi. Azərbaycanın Vergi Jurnalı, 1(127), 89-102. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3643651

Akif Musayev

affiliation not provided to SSRN

Khatai Aliyev (Contact Author)

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) ( email )

Istiglaliyyat street 6
Baku, AZ Az1001
Azerbaijan

Baku Engineering University ( email )

Hasan Aliyev str. 120
Khirdalan, Baku AZ 0101
Azerbaijan

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
20
Abstract Views
138
PlumX Metrics