Caracterul Obligatoriu Al Deciziei Preliminare Pronuntate De Curtea De Justitie a Uniunii Europene Pentru Instante Și Autoritati Nationale (The Binding Nature of the Preliminary Ruling of the Court of the Justice of the European Union for National Courts and Authorities)

Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55

12 Pages Posted: 29 Sep 2020

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: 2019

Abstract

Romanian Abstract: Caracterul obligatoriu al hotărârilor și ordonanțelor Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) este analizat din perspectiva efectului general al hotărârii, atât prin prisma jurisprudenței Curții de la Luxemburg, cât și a Curții Constituționale din România. Autoritatea de lucru judecat, precedentul la nivelul CJUE, precum și eventualul efect retroactiv sunt evidențiate prin jurisprudența relevantă. În final, sunt analizate, de asemenea, în lumina jurisprudenței europene efectele autonomiei procedurale în legislația și jurisprudența din România, precum și două situații particulare referitoare la reexaminarea deciziei administrative rămasă definitivă pentru a ține cont de o hotărâre ulterioară a CJUE și la decizia judecătorească definitivă și posibilitatea reexaminării ei în cazul contrarietății cu dreptul Uniunii Europene. Lucrarea a fost prezentată la conferința natională „Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept”, ediția a III-a, 5 decembrie 2019, organizată de Centrul de Studii de Drept European („CSDE”) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene („ARDAE”). Detalii: www.csde.ro

English Abstract: The binding nature of the judgments and orders of the Court of Justice of the European Union (‘CJEU’) is analysed in the light of the general effect of the judgment, both in the light of the case-law of the Court of Justice in Luxembourg and the Constitutional Court of Romania. The res judicata, the precedent at the level of the CJEU, as well as the possible retroactive effect are highlighted by relying on relevant case law. The effects of procedural autonomy in Romanian legislation and case law, along with two particular situations related to the review of the final administrative decision in order to take into account a later judgment of the CJEU and the final judicial decision and the possibility of reviewing it as being contrary to European Union law are also considered in the light of European case law.

Note: Downloadable document available in Romanian.

Keywords: Court of Justice of the European Union, Binding Force of Decisions, Order, Constitutional Court of Romania

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Caracterul Obligatoriu Al Deciziei Preliminare Pronuntate De Curtea De Justitie a Uniunii Europene Pentru Instante Și Autoritati Nationale (The Binding Nature of the Preliminary Ruling of the Court of the Justice of the European Union for National Courts and Authorities) (2019). Revista română de drept european, nr. 4/2019, p. 45-55, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3646861

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
217
PlumX Metrics