Yatırım ve Finansman Kararlarının Piyasa Değerine Etkisi (The Impact of Investment and Financing Decisions on Market Value in Turkey)

İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 120-138, 2017

19 Pages Posted: 12 Aug 2020

See all articles by Guler Aras

Guler Aras

Yildiz Technical University

Ozlem KUTLU FURTUNA

Yildiz Technical University

Filiz Mutlu Yıldırım

Çanakkale Onsekiz Mart University; Independent

Date Written: 2017

Abstract

Turkish abstract: Öz: Yatırım ve finansman kararlarının etkinliği, sermaye maliyetinin düşürülmesi ve bunun sonucunda piyasa değerinin maksimize edilmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede, firmaların finansal performanslarını arttırarak, sürdürebilir rekabet avantajlarını koruma istekleri yatırım ile finansman kararlarının ve ilgili göstergelerin piyasa değeri üzerindeki etkisinin araştırılmasını önemli ve gerekli kılmıştır. Bu çalışmanın amacı, yatırım ve finansman kararlarının piyasa değerine etkisini analiz ederek, ilgili kararların piyasa değerini hangi yönde etkilediğini ortaya koymaktır. Bu amaçla, çalışmada 2010-2014 yılları arasında verilerine düzenli olarak ulaşılabilen halka açık 274 reel sektör firması alınmış ve panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, yatırım kararlarını verimlilik düzeyinde açıklayan değişkenlerden maddi duran varlık devir hızı ve yeniden yatırım oranı ile karlılık düzeyinde açıklayan aktif karlılık oranı değişkenlerinin firmaların piyasa değeri üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu görülmektedir. Yatırım kararlarını, verimlilik düzeyinde açıklayan borç ve aktif devir hızı oranlarının piyasa değerini negatif etkilediği, alacak ve stok devir hızının ise piyasa değerine etki etmediği tespit edilmiştir. Ayrıca, finansman kararlarını temsil eden sermaye yapısı ve likidite düzeyinin ise ilgili dönemde firmaların piyasa değeri üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

English abstract: The effectiveness of investment and financing decisions has a decisive role in lowering the cost of capital and, ultimately in maximizing market value. It is significant and necessary to explore the impact of investing, financing decisions and relevant indicators on market value with considering firms' financial performance and protecting their sustainable competitive advantage. The objective of this paper is to examine the impact of investing and financing decisions on the market value and to determine in which direction these relevant decisions affect the market value. For this purpose, 274 real public sector firms, which are regularly accessible during 2010-2014 have been selected and panel data analysis have been utilized. Findings state that asset turnover rate, the rate of reinvestment variable which explain the investment decisions at the level of productivity, and the return on assets have a positive effect on the market value of the firms. Furthermore, debt turnover rate and the asset turnover rate which explain the investment decisions at the level of productivity negatively affect the market value, while the receivables turnover and stock turnover ratios have no effect. Additionally, capital structure and liquidity level representing financing decisions have been found no significant effect on the market value.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Piyasa Değeri, Yatırım Kararları, Finansman Kararları, Panel Veri Analizi, Türkiye – Market Value, Investing Decisions, Financing Decisions, Panel Data Analysis, Turkey

Suggested Citation

Aras, Guler and KUTLU FURTUNA, Ozlem and Mutlu Yıldırım, Filiz, Yatırım ve Finansman Kararlarının Piyasa Değerine Etkisi (The Impact of Investment and Financing Decisions on Market Value in Turkey) (2017). İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 120-138, 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3649909 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3649909

Guler Aras (Contact Author)

Yildiz Technical University ( email )

Istanbul
Turkey
+90 212 3832515 (Phone)
+90 212 2594202 (Fax)

HOME PAGE: http://guleraras.com

Ozlem KUTLU FURTUNA

Yildiz Technical University ( email )

Davutpasa Mh., Esenler
Besiktas, Istanbul 80750
Turkey

Filiz Mutlu Yıldırım

Çanakkale Onsekiz Mart University ( email )

Çanakkale, 17100
Turkey

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
293
PlumX Metrics