מדע וערכים – הבסיס למדיניות סיכונים לאומית באיכות הסביבה ובבריאות הציבור
Science and Values – the base for national risk policy in Environmental protection and Public health

אקולוגיה וסביבה, אפריל 2020, כרך 11/ גיליון 1

3 Pages Posted: 16 Jul 2020

See all articles by Arye Vanger

Arye Vanger

Israel Union for Environmental Defense - Adam Teva V'Din

Date Written: July 14, 2020

Abstract

תקציר בעברית: משבר הקורונה שנכנס לחיינו ומצריך החלטות מדיניות קשות "תוך כדי תנועה", מתרחש בקצב מסחרר שאינו מאפשר מבט תאורטי ודיון ציבורי סדור. כשייגמר המשבר, אפשר וצריך להסתמך גם על הניסיון בנושאי סביבה כדי לגבש מדיניות ניהול סיכונים לאומית בנושאי איכות הסביבה ובריאות הציבור שתסתמך על מדע וערכים. בצד המדעי יש צורך למפות את הסיכונים בתחומים אלה, להשלים פערי ידע בהם, ליצור בסיסי נתונים שיתמכו בקבלת ההחלטות וליצור מערכת של מודלים לאומיים מתעדכנים. בצד הערכי יש צורך לקיים דיון ציבורי דמוקרטי, משתף ומעמיק על מדיניות הסיכונים הלאומית, ולהחליט כמה בטוחים הדברים צריכים להיות כדי שיהיו בטוחים דיים.

English Abstract: The Corona crisis that came into our lives requires rapid "on-the-go" policy decisions. When the crisis is over, it is possible and necessary to rely on experience in environmental issues in order to formulate a national risk management policy on environmental protection and public health that will rely on science and values. On the scientific side, it is necessary to map the risks in these areas, to bridge knowledge gaps, to create databases that will support decision-making and to create a system of updating national models. On the value side, there is a need for a democratic, participatory and in-depth public deliberation on national risk policy, and to decide how safe is safe enough.

Note: Downloadable document in Hebrew

Suggested Citation

Vanger, Arye, מדע וערכים – הבסיס למדיניות סיכונים לאומית באיכות הסביבה ובבריאות הציבור
Science and Values – the base for national risk policy in Environmental protection and Public health (July 14, 2020). אקולוגיה וסביבה, אפריל 2020, כרך 11/ גיליון 1, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3651064 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3651064

Arye Vanger (Contact Author)

Israel Union for Environmental Defense - Adam Teva V'Din ( email )

48 Yehuda Halevy St.
Tel Aviv
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
38
Abstract Views
181
PlumX Metrics