נפילתו ועלייתו של מִנהל בתי המשפט: הקמת הנהלת בתי המשפט בשנת 1952
The Fall and Rise of Judicial Administration: The Establishment of the Administration of Courts in 1952

Cathedra 169: 143-166, 2018

24 Pages Posted: 19 Sep 2020

See all articles by Guy Lurie

Guy Lurie

Israel Democracy Institute

Amnon Reichman

University of Haifa - Faculty of Law

Yair Sagy

University of Haifa - Faculty of Law

Date Written: 2018

Abstract

תקציר בעברית: במאמר זה נחשפת שנת 1952 כשנה הרת גורל בהיסטוריה של מערכת בתי המשפט בישראל. במרכז המאמר עומדים מִנהל בתי המשפט והנהלת בית המשפט, והמחברים מתמקדים בהקמתה של הנהלת בתי המשפט בשנת 1952 , וסוקרים בהרחבה את ההשלכות של מהלך זה על מִנהל בתי המשפט ועל אופן התנהלות בתי המשפט בישראל מאז ועד היום.

במסגרת זו מתואר האופן שבו שרטטו בשעתם מקבלי ההחלטות את סמכויותיו של מִנהל בתי המשפט ואת היחסים בין הרשות המבצעת לבין הרשות השופטת. במאמר מוצגים הדגמים החלופיים לניהול בתי המשפט שעמדו על הפרק בעת ההיא, מוסבר מדוע הוקמה דווקא הנהלת בתי המשפט, על סמכויותיה ומעמדה המורכבים, ומתואר אופן הקמת הנהלת בתי המשפט כגוף שנמצא בתווך בין הרשות השופטת לבין משרד המשפטים. במבט רחב המאמר תורם לדיון באוריינטציה של שיטת המשפט הישראלית ובמעמדם של השופטים ושל הרשות השופטת בישראל בימי ינקותה.

English Abstract: The institutions of the Administration of the Courts and the Director of the Courts in Israel control the daily administration of justice by the Judiciary to a significant extent. This article is the first to study the formative decisions that led to the introduction of these two institutions to the Israeli legal system in 1952, thus setting in place an enduring and unique institutional configuration for the administration of Israeli courts. The article explores the various models for administration of courts that were debated at the time. It also traces the reasons that led, after much deliberation, to the adoption of the particular Israeli model of the Administration and Director of the Courts, which located them between the Judiciary and the Ministry of Justice. From a wider perspective, the article contributes to the discussion on the cultural orientation of the Israeli legal system, as well as on the status of the judges and the Judiciary of Israel in its early days.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Lurie, Guy and Reichman, Amnon and Sagy, Yair, נפילתו ועלייתו של מִנהל בתי המשפט: הקמת הנהלת בתי המשפט בשנת 1952
The Fall and Rise of Judicial Administration: The Establishment of the Administration of Courts in 1952 (2018). Cathedra 169: 143-166, 2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3667793

Guy Lurie

Israel Democracy Institute ( email )

4 Pinsker St.
Jerusalem
Israel

Amnon Reichman

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Yair Sagy (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
40
PlumX Metrics