תרומתו של יהושע ויסמן לדיני הקניין ולעולם המשפט בישראל
Professor Joshua Weisman's Contribution to Property Law and to the Legal World in Israel

משפטים על אתר טז 22 תש"פ MISHPATIM ON-LINE, THE HEBREW UNIVERSITY STUDENT ON-LINE LAW JOURNAL (March 2020)

8 Pages Posted: 19 Sep 2020

See all articles by Haim Sandberg

Haim Sandberg

College of Management (Israel) - School of Law

Date Written: July 1, 2020

Abstract

תקציר בעברית: לפרופסור יהושע ויסמן הייתה השפעה יוצאת דופן, רחוקת מבט ועמוקת תוכן על תלמידיו הרבים, אבל הנסיבות ההיסטוריות שנקלע אליהן בראשית דרכו האקדמית הטילו עליו או שמא סללו לו את הדרך להרים תרומה יוצאת דופן וחד-פעמית לדיני הקניין בישראל, בפרט, ולעולם המשפט בישראל, בכלל. זו הייתה משימת חייו. ברשימה זו אצביע תחילה על תרומתו של ויסמן לדיני הקניין בישראל ולאחר מכן אצביע על השפעתו על עולם המשפט בישראל. משפטים על אתר טז 22 תש"פ.

English Abstract: Professor Joshua Weissman had an extraordinary, far-sighted and profound impact on his many students. The historical circumstances he encountered at the beginning of his academic career imposed on him or paved the way for him to make an extraordinary and one-time contribution to property law in Israel in particular, and to the legal world in Israel in general. That was the mission of his life. In this list, I will first point to Weisman's contribution to property law in Israel and then I will point to his influence on the legal world in Israel.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Israel, Joshua Weisman, Israeli Law, Israeli Legal Scholars, Legal History, Property Law, Land Law, Mortgage Law, Americanization of Legal Education

Suggested Citation

Sandberg, Haim, תרומתו של יהושע ויסמן לדיני הקניין ולעולם המשפט בישראל
Professor Joshua Weisman's Contribution to Property Law and to the Legal World in Israel (July 1, 2020). משפטים על אתר טז 22 תש"פ MISHPATIM ON-LINE, THE HEBREW UNIVERSITY STUDENT ON-LINE LAW JOURNAL (March 2020) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3671399

Haim Sandberg (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, IL Israel 75190
Israel
972-3- 9634096 (Phone)

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
58
PlumX Metrics