Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande (Efficient Support to R&D, Innovations and Entrepreneurship)

Svensson, Roger, 2014, Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande. Fores, Stockholm.

52 Pages Posted: 23 Mar 2021 Last revised: 26 Mar 2021

See all articles by Roger Svensson

Roger Svensson

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Date Written: February 7, 2014

Abstract

Swedish Abstract: De senaste 20 åren har svenska regeringar genomfört många förändringar när det gäller satsningar på FoU/innovationer och företagande – i synnerhet inom det sistnämnda området. I denna rapport har förändringarna diskuterats med utgångspunkt från den nationalekonomiska forskningslitteraturen. Det visar sig att flera satsningar inte har varit optimala och att många åtgärder är dåligt utvärderade. Nedan följer en sammanfattning vad som har gjorts och i punktform förslag på vad som behöver göras.

English Abstract: In the last 20 years, Swedish governments have implemented many changes in terms of investments in R&D / innovation and entrepreneurship . In this report, the changes are analyzed on the basis of the economic research literature. It turns out that several policy changes have not been optimal and that many programs are poorly evaluated. Below is a summary of what has been done and in point form suggestions of what needs to be done.

Note: Downloadable document available in Swedish.

Keywords: R&D, Growth, Public Financing, Venture Capital, Entrepreneurship

JEL Classification: G24, O33, O34, O38

Suggested Citation

Svensson, Roger, Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande (Efficient Support to R&D, Innovations and Entrepreneurship) (February 7, 2014). Svensson, Roger, 2014, Effektivt stöd för FoU, innovationer och företagande. Fores, Stockholm., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3677060 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3677060

Roger Svensson (Contact Author)

Research Institute of Industrial Economics (IFN) ( email )

Box 55665
Grevgatan 34, 2nd floor
Stockholm, SE-102 15
Sweden
+46-8-6654549 (Phone)
+46-8-6654599 (Fax)

HOME PAGE: http://www.ifn.se

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
135
PlumX Metrics