Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam (Awareness and Awareness About Green Bank in Vietnam)

Giao, Ha. (2020). Nhận thức và nhận biết về ngân hàng xanh tại Việt Nam. SSRN Electronic Journal. 30. 1-10. 10.31219/osf.io/rzx7w.

12 Pages Posted: 21 Oct 2020

Date Written: June 2, 2020

Abstract

Vietnamese abstract: Nghiên cứu này nhằm khám phá sự nhận biết và nhận thức của công chúng về các ứng dụng ngân hàng xanh, chủ yếu các vấn đề: tiết kiệm năng lượng (energy conservation), dễ thực hiện (easy procedures), thời gian hợp lý (time feasibility), tiết kiệm chi phí (cost effective) và tính tiếp cận sản phẩm (accessibility of product), đặc biệt là khi Ngân hàng phát triền nhà TPHCM (Housing Development Bank- HDB) trở thành ngân hàng đầu tiên của Việt nam được ngân hàng châu Á chứng nhận là ngân hàng thân thiện với môi trường nhất Việt Nam. Phương pháp thống kê mô tả dùng trung bình có trọng số (weighted mean) và mode được sử dụng, kết hợp việc sử dụng các phương tiện thống kê ANOVA, t-test và Chi-square test. Kết quả cho thấy nhận thức, hiểu biết của công chúng thực sự chưa sâu, điều đó giúp cho ban quản lý ngân hàng cần có một tầm nhìn sâu sát hơn, và hoạch định những chiến lược căn cơ hơn hướng về những ứng dụng ngân hàng xanh bền vững tại Việt Nam.

English abstract: This study explores the public awareness and awareness of green banking applications, focusing on issues such as energy conservation, easy procedures, and reasonable time. (time feasibility), cost effective and accessibility of products, especially when Ho Chi Minh City Housing Development Bank (HDB) becomes the first bank in Vietnam Nam was certified by Asia Bank as the most environmentally friendly bank in Vietnam. The descriptive statistical method uses weighted mean and mode used, combining the use of ANOVA, t-test and Chi-square test statistical means. The results show that public awareness and understanding are not really deep, which helps bank management need to have a closer view, and plan more radical strategies towards financial applications. Sustainable green goods in Vietnam.

Note: Downloadable document available in Vietnamese.

Keywords: Ngân hàng xanh, nhận thức, hiểu biết, sản phẩm xanh

JEL Classification: C12, G21, O23

Suggested Citation

Ha Nam Khanh, Giao, Nhận biết và nhận thức về ngân hàng xanh tại Việt Nam (Awareness and Awareness About Green Bank in Vietnam) (June 2, 2020). Giao, Ha. (2020). Nhận thức và nhận biết về ngân hàng xanh tại Việt Nam. SSRN Electronic Journal. 30. 1-10. 10.31219/osf.io/rzx7w. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3685098

Giao Ha Nam Khanh (Contact Author)

Vietnam Aviation Academy ( email )

Vietnam

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
230
Abstract Views
628
Rank
205,594
PlumX Metrics