Пенсионните Фондове в България: резултати и перспективи (Pension Funds in Bulgaria: Performance and Prospects)

33 Pages Posted: 3 Dec 2020

Date Written: September 7, 2020

Abstract

Bulgarian Abstract: Представям резултатите от функциониране на пенсионните фондове в България между 2001 и 30.06.2020 г. Наблюдавам, че:

• пенсионните фондове се управляват прекалено консервативно, в разрез с дългосрочните цели на осигурените лица;

• доходността, реализирана при активно управление на пенсионните фондове в периода 30.06.2004-30.06.2020 г. изостава значително от представянето на портфейл-еталон с по-нисък риск и по-ниски такси. Осигурените плащат такси над пазарните за доходност под пазарната.

• реалната доходност, получена от осигурените в периода 2001-30.06.2020 г. е отрицателна. Пенсионните доходи не натрупват, а разрушават покупателната способност на осигурителните вноски.

• пенсията от универсален пенсионен фонд (УПФ) не е в състояние да замести намалението на държавната пенсия при 40 години непрекъснато осигуряване.

Така е, защото доходността, получавана от осигурените изостава безнадеждно от темпа на средния осигурителен доход за страната. Така, за мнозинството две пенсии са по-малко от една.

Изтъквам пороци на пенсионните фондове, вградени в Кодекса за социално осигуряване, които увреждат интереса на осигурените лица. Това превръща пенсионните фондове в:

• негодни да осигурят допълнителни пенсии,

• неизгодни - с такси над пазарните и

• неподходящи тъй като не са съобразени с индивидуалния профил на осигурените, пенсионни продукти. Капиталовите пенсионни схеми у нас имат бъдеще при две условия, че:

• са в състояние да осигурят допълнителни пенсии и

• се управляват с оглед реализиране на положителна реална доходност за осигурените. За постигане на тези резултати е необходимо като минимум:

• финансиране на капиталовите схеми с наистина допълнителни осигурителни вноски и

• отстраняване вродените пороци в регулирането на пенсионните фондове.

English abstract: I analyze the Bulgarian pension funds’ performance between end-2001 and end-June 2020 and observe that:

* pension funds in Bulgaria are managed overly conservatively and not according to the best long-term interests of pension savers;

* actively managed pension portfolios underperform by a wide margin a simple passive benchmark with lower risk and lower fees. Bulgarian savers in pension funds overpay for underperformance;

* the real return credited to the pension savers’ accounts in 18.5 years (31.12.2001-30.06.2020) is negative. Bulgarian pension funds destroy value.

* a DC scheme (universal pension fund) pension fails to compensate the pension saver for the reduction of the state pension and thus two pensions in Bulgaria are less than one.

This is due to: a) investments in universal pension funds are financed at the expense of the mandatory contribution to the state pension fund. In effect the DC scheme is a partial privatization of the public pension scheme. As a result the state pension of those contributing to universal pension funds is reduced pro rata; b) very low (negative in real terms) returns of universal pension funds, substantially lower than the rate of wage growth.

I analyze the pension fund regulation and find important flaws in it, which turn Bulgarian pension funds into pension products:

* not fit for purpose (unable to deliver supplemental pension)

* disadvantageous due to above market fees and charges and

* unsuitable as not aligned with the investment profile of individual pension savers.

As a whole, the partial privatization of the public pension scheme has failed pension savers in Bulgaria. I recommend to: - completely reverse pension privatization and - eliminated pension funds’ flaws, embedded in the regulation.

Privately managed pension funds in Bulgaria have a role to play under two conditions: - truly supplementary contributions and - capacity to deliver positive real returns in the long run.

Note: Downloadable document available in Bulgarian.

Keywords: Retirement Income, Pension Adequacy, Pension Funds Returns, DC Pension Schemes

JEL Classification: G23, G28

Suggested Citation

Christoff, Lubomir, Пенсионните Фондове в България: резултати и перспективи (Pension Funds in Bulgaria: Performance and Prospects) (September 7, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3688441 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3688441

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
100
Abstract Views
850
rank
358,968
PlumX Metrics