שיקום בגזירת הדין: בין ריפוי, תיקון מוסרי ורווחה
Rehabilitation in Sentencing: Treatment, Moral Reform or Welfare?

צפוי להתפרסם בספר מרים נאור, 2021.

23 Pages Posted: 19 Sep 2020

See all articles by Netanel Dagan

Netanel Dagan

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: September 13, 2020

Abstract

תקציר בעברית: מטרת המאמר היא להציע עיון מושגי בשיקולי שיקום בגזירת הדין תוך בחינת כמה מהשלכותיו המעשיות. המאמר מבקש להראות כי המושג שיקום הוא מורכב ורב-מימדי. לצורך כך, המאמר מבחין בין שלושה מודלים שיקומיים עקרוניים: (א) שיקום כריפוי; (ב) שיקום כתיקון מוסרי; (ג) שיקום כרווחה. המאמר מראה כי כל אחד מהמודלים האמורים מבוסס על הנחות מוצא עיוניות שונות והוא עשוי לראות בשיקום כמיועד להשגת תכליות מגוונות. המאמר טוען כי המיון למודלים אלו עשוי לשמש כלי עזר אנליטי לניתוח סוגיות פרטניות. לשם כך, המאמר מציע ניתוח תמציתי בחמש סוגיות משפטיות: (א) היחס בין ענישה ושיקום; (ב) המניע לשיקום; (ג) גזירת עונש מאסר בפועל או החמרתו משיקולי שיקום; (ד) חריגה מהמתחם ההולם משיקולי שיקום לנאשמים "נורמטיביים"; (ה) אי הרשעה. באמצעות הניתוח האמור, המאמר טוען כי הבחירה במודל השיקומי הרלבנטי עשויה, לעיתים, להשפיע על ההקשר העיוני, אופן הצגת השאלה העומדת לדיון והשיקולים הרלבנטיים בעניינה, ובמקרים מסוימים אף על דרך הניתוח והתוצאה המשפטית במקרה הספציפי. בסיכום הדברים, המאמר טוען כי המשפט הנוהג בישראל עושה שימוש בכלי ניתוח המשקפים מודלים שונים, ויקרא למודעות לפרספקטיבה באמצעותה בית המשפט מנתח את הסוגייה העומדת לדיון, כדי לקדם מדיניות ענישה קוהרנטית.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: שיקום, גזירת דין, ענישה

Suggested Citation

Dagan, Netanel, שיקום בגזירת הדין: בין ריפוי, תיקון מוסרי ורווחה
Rehabilitation in Sentencing: Treatment, Moral Reform or Welfare? (September 13, 2020). צפוי להתפרסם בספר מרים נאור, 2021., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3691867 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3691867

Netanel Dagan (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
93
PlumX Metrics