טשטוש הגבולות בין קניין וחיוב בהליכי חדלות פירעון
The Indistinct Boundary between Property and Liability in Bankruptcy Proceedings

Yoram Danziger Book 259

36 Pages Posted: 30 Oct 2020

Date Written: September 1, 2019

Abstract

תקציר בעברית: ההבחנה בין הזכות הקניינית לזכות החיובית הינה הבחנה יסודית במשפט. בנסיבות של חדלות פירעון היא מסייעת להבדיל בין נושים, ולקבוע את מדרג העדיפות ביניהם. במאמר זה אני מצביעה על מגמה שניתן לדעתי לאבחן בעשורים האחרונים, במסגרתה מטשטש הגבול בין קניין לחיוב בחדלות פירעון. המגמה מודגמת במאמר באמצעות שלוש סוגיות. הראשונה היא זכותו של נושה מובטח לממש את הנכס המשועבד לטובתו בהליכים המיועדים לחיסולה של חברה. השניה היא נפקותה של תניית שימור בעלות בהליכי חדלות פירעון. והשלישית היא מעמדו של בעל שעבוד צף בחלוקת נכסי החברה. טענתי היא שאף שבכל אחת מהסוגיות האמורות עשויים להיות טעמים מוצדקים לתמורות המתוארות, נלוות אליהן גם עלויות שיש לקחתן בחשבון. המאמר מנתח את הרציונלים העיקריים בספרות המשפטית לעדיפות של הנושה המובטח, ובאמצעותן מראה מה עשויות להיות ההשלכות של השינויים המתוארים במעמדו. הניתוח המוצע מאפשר לבחון בצורה יותר מעמיקה ומבוססת את המגמה המתוארת, תוך התייחסות להיבטים הכלכליים השונים שמושפעים על ידה.

English Abstract: The distinction between property and liability is a fundamental distinction in law. In circumstances of insolvency, it enables us to differentiate between creditors, and determine their priority ranking. In this paper I point to a trend that can be observed in the last decades in which the line between property and liability has become blurry and indistinct. I demonstrate this trend by using three examples. The first is the right of a secured creditor to foreclose the asset secured to him during bankruptcy procedures. The second is the validity of retention of title clauses in bankruptcy. And the third is the status of a floating charge when distributing the debtor’s assets. My claim is that even though in each of these cases there may be valid reasons for the changes described, they also have costs that need to be taken into consideration. The paper analyzes the central rationales for the priority of the secured creditor and shows what might be the implications of withdrawing from this priority in the manners specified. The discussion contributes to a better understanding of the trend observed along with its various economic impacts.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Bankruptcy, Property, Liability, Secured Creditor, Contractual Obligation

JEL Classification: D86, D63, E44, G01, G21, G33, K11, K12, K22, M21,

Suggested Citation

Minnes, Odelia, טשטוש הגבולות בין קניין וחיוב בהליכי חדלות פירעון
The Indistinct Boundary between Property and Liability in Bankruptcy Proceedings (September 1, 2019). Yoram Danziger Book 259 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3697245

Odelia Minnes (Contact Author)

Ono Academic College ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
42
Abstract Views
283
PlumX Metrics