MESLEK MEMNUNİYETİ VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA (The Mediator Effect of Professional Commitment in Relationship Between Professional Satisfaction and Individual Job Performance: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2017). Meslek Memnuniyeti ve Bireysel İş Performansı İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Çalışma. International Review of Economics and Management, 5(4), 1-22.

22 Pages Posted: 28 Apr 2021

See all articles by Mehmet GÜNLÜK

Mehmet GÜNLÜK

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Gökhan Özer

Gebze Technical University

Murat Özcan

affiliation not provided to SSRN

Date Written: 2017

Abstract

Turkish abstract: Rekabet şartları ve yönetim paradigmalarının çok hızlı değiştiği günümüzde, işletmelerin performansını sadece yöneticilerinin değil, çalışanlarının da bireysel iş performansı belirlemektedir. Yapılan
çalışmalar, bireysel iş performansının örgütsel başarıyı etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu
göstermektedir. 977 muhasebe meslek mensubu üzerinde gerçekleştirilen bu araştırma ile muhasebe meslek mensuplarının meslek memnuniyeti, mesleki bağlılık ve bireysel iş performansları arasındaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca mesleki bağlılığın, meslek memnuniyeti ve bireysel iş performansı arasındaki ilişkide ara değişken olup olmadığı da araştırılacaktır. Geliştirilen modelde yer alan değişkenlere bağlı olarak oluşturulmuş anket ile elde edilen verilerin analizi sonucunda meslek memnuniyetinin, muhasebe meslek mensuplarının mesleğe duygusal, devam ve normatif bağlılıklarını pozitif; mesleğe duygusal, devam ve normatif bağlılığın da bireysel iş performansını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın ara değişken analizine yönelik bulguları, meslek memnuniyeti ile bireysel iş performansı ilişkisinde mesleki bağlılığın kısmi ara değişken olduğunu göstermektedir.

English abstract: Today’s competition conditions and management paradigms are changing rapidly and organizations’ performances are determined not only by managers’ job performances but also employers’. In addition, studies reveal that employers’ individual job performances are among the important factors affecting organizational success. Main aim of this study is to reveal the cause and effect relationships among accountants’ professional satisfaction, professional commitment and individual job performances. In addition, whether professional commitment is a mediator between professional satisfaction and individual job performance is investigated in the scope of this study. Relationships between professional satisfaction, professional commitment and individual job performance are investigated using data obtained from randomly selected 977 accountants’. Results of the analysis suggest that professional satisfaction positively affects accountants’ affective, continuous and normative commitments to the profession; and affective, continuous and normative commitment to the profession positively affect accountants’ individual job performances. Results also show that professional satisfaction negatively affects professional turnover intention. The results of mediation analyses further indicate that professional commitment supports mediates the relationship between professional satisfaction and individual job performance.

Note: Downloadable document available in Turkish.

Keywords: Accountants, Professional Satisfaction, Professional Commitment, Individual Job Performance.

JEL Classification: M40, M41, M49

Suggested Citation

GÜNLÜK, Mehmet and Özer, Gökhan and ÖZCAN, Murat, MESLEK MEMNUNİYETİ VE BİREYSEL İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE MESLEKİ BAĞLILIĞIN ARA DEĞİŞKEN ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA (The Mediator Effect of Professional Commitment in Relationship Between Professional Satisfaction and Individual Job Performance: A Research on Accounting Professionals) (2017). Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2017). Meslek Memnuniyeti ve Bireysel İş Performansı İlişkisinde Mesleki Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Çalışma. International Review of Economics and Management, 5(4), 1-22., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3698068

Mehmet GÜNLÜK (Contact Author)

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY ( email )

Milas Vocational School
Becin Mah. Universite Cad. No:35
Milas, MUGLA 48200
Turkey
+90 252 211 5616 (Phone)

Gökhan Özer

Gebze Technical University ( email )

Cayirova-Gebze
Kocaeli, Istanbul 41400
Turkey

Murat ÖZCAN

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
5
Abstract Views
43
PlumX Metrics