Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma (The Mediator Effect of Organizational Commitment in Relationship between Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior: A Research on Accounting Professionals)

Günlük, M., Özer, G.& Özcan, M. (2017). Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 83-103.

22 Pages Posted: 27 Apr 2021

See all articles by Mehmet GÜNLÜK

Mehmet GÜNLÜK

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Gökhan Özer

Gebze Technical University

Murat Özcan

affiliation not provided to SSRN

Date Written: April 12, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Yüksek seviyede teknik bilgi ve eğitim gerektiren, çalışma koşulları ve ortamları da diğer meslek gruplarına göre farklılıklar gösteren muhasebe meslek mensuplarının etik iklim, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koymak, bu çalışmanın temel hedefidir. Ayrıca etik iklim ve örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde örgütsel bağlılığın ara değişken olup olmadığı da araştırılacaktır. Geliştirilen modelin değişkenlerine dayalı olarak oluşturulmuş anket, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bağımlı olarak çalışan 600 muhasebe meslek mensubuna (SMMM ve sertifikasız muhasebe meslek mensubu) uygulanmıştır. Elde edilen 450 adet verinin analizi sonucunda etik iklimin, muhasebe meslek mensuplarının örgüte duygusal, devam ve normatif bağlılıkları ile örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu, örgüte duygusal, devam ve normatif bağlılığın da muhasebe meslek mensuplarının örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmanın ara değişken analizine yönelik bulguları, örgüte duygusal bağlılığın, devam bağlılığının ve normatif bağlılığın etik iklim ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide kısmi ara değişken etkisi olduğunu göstermektedir.

English Abstract: Main of this study is to reveal the cause and effect relationships among accountants’, whose profession requires more technical knowledge and trainiing than others and whose work environments vary compared to the other professions, ethical climate, organizational commitment and organizational citizenship behavior. In addition, whether organizational commitment is a mediator between ethical climate and organizational citizenship behavior is investigated in the scope of this study. Relationships between ethical climate, organizational commitment and organizational citizenship behavior are investigated using data obtained from randomly selected 450 depended and independed working accountanst’ from various regions of Turkey. Results of the
analysis suggests that ethical climate positively affects organizational commitment and rganizational citizenship behavior. Results also show that organizational commitment positively effects organizational citizenship behavior. The results of mediation analyses further indicate that organizational commitment has a mediation effect in relationship between ethical climate and
organizational citizenship behavior.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Muhasebe Meslek Mensupları, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Etik İklim, Accountants, Organizational commitment, ethical climate, organizational citizenship behavior

Suggested Citation

GÜNLÜK, Mehmet and Özer, Gökhan and ÖZCAN, Murat, Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma (The Mediator Effect of Organizational Commitment in Relationship between Ethical Climate and Organizational Citizenship Behavior: A Research on Accounting Professionals) (April 12, 2017). Günlük, M., Özer, G.& Özcan, M. (2017). Etik İklim ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Ara Değişken Etkisi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 83-103., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3698680

Mehmet GÜNLÜK (Contact Author)

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY ( email )

Milas Vocational School
Becin Mah. Universite Cad. No:35
Milas, MUGLA 48200
Turkey
+90 252 211 5616 (Phone)

Gökhan Özer

Gebze Technical University ( email )

Cayirova-Gebze
Kocaeli, Istanbul 41400
Turkey

Murat ÖZCAN

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
35
PlumX Metrics