ההתמודדות השלטונית עם משבר הקורונה – היבטים התנהגותיים
Governmental Decision-Making Regarding the Covid-19 Pandemic -- a Behavioral Perspective

17 Pages Posted: 28 Sep 2020

See all articles by Eyal Zamir

Eyal Zamir

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: September 24, 2020

Abstract

תקציר בעברית: מגפת הקורונה הציבה בפני קובעי המדיניות המשפטית ברחבי העולם אתגרים חסרי תקדים. רשימה זו מנתחת את תהליכי קבלת ההחלטות של קובעי המדיניות ת בישראל בנושא זה מנקודת מבט התנהגותית. נקודת מבט זו מסייעת להבין את השיפוטים וההחלטות של בעלי התפקידים בדרג הפוליטי והמקצועי, ושופכת אור על השיח הציבורי. לאחר תיאור של האתגרים שנִצבו בפני הממשלה והצעדים המשפטיים שננקטו בישראל בתגובה למגפה, מציגה הרשימה מסגרת עיונית לדיון בהחלטות שלטוניות מנקודת מבט התנהגותית. שלושת החלקים הבאים מתמקדים כל אחד בקבוצה של תופעות פסיכולוגיות העשויות להשפיע על החלטות שלטוניות: האופן שבו אנשים מעריכים הסתברויות וסיכונים; ההשפעה המיוחדת של נתונים מספריים (בהשוואה למידע שאינו ניתן לכימות), ושל דירוגים בין-לאומיים על שיפוטים והחלטות; והתפקיד שמשחקות הטיות לטובת העצמי.

English Abstract: The Covid-19 pandemic posed unprecedented challenges to legal policymakers throughout the world. This paper analyzes the decision-making processes of Israeli public officials in this sphere, from a behavioral perspective. This perspective helps understanding the judgments and decisions of political and professional decision-makers, and sheds light on the public discourse. After describing the challenges facing the government and the legal measures taken in response to the pandemic, the paper presents a theoretical framework for the analysis of governmental decisions from a behavioral perspective. Each of the remaining three parts focuses on one category of psychological phenomena that may influence governmental decision-making: the way people assess probabilities and risks; the unique effect of quantitative information (compared to unquantifiable data) and of international rankings; and the role of self-serving biases.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: COVID-19, Israel, Self-Serving Biases, International Ranking, Behavioral Analysis, Regulation, risk assessment

Suggested Citation

Zamir, Eyal and Teichman, Doron, ההתמודדות השלטונית עם משבר הקורונה – היבטים התנהגותיים
Governmental Decision-Making Regarding the Covid-19 Pandemic -- a Behavioral Perspective (September 24, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3698682 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3698682

Eyal Zamir (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel
+972 2 582 3845 (Phone)
+972 2 582 9002 (Fax)

Doron Teichman

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
452
Abstract Views
2,042
Rank
115,542
PlumX Metrics