Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi (An Examination on Accounting Academicians’ Perceptions of Distance Education Applications in Accounting Education within the Framework of Technology Acceptance Model)

Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2019). Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(1), 65-90

26 Pages Posted: 27 Apr 2021

See all articles by Mehmet GÜNLÜK

Mehmet GÜNLÜK

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Gökhan Özer

Gebze Technical University

Murat Özcan

affiliation not provided to SSRN

Date Written: June 3, 2019

Abstract

Turkish Abstract:Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanmakta olan gelişmeler, toplumsal yaşamın her alanını önemli ölçüde etkilemeye devam etmektedir. Eğitim, bu gelişmelerden en fazla
etkilenen alanlardan birisidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak akademik ve yönetim anlayışlarında değişiklikler yapma zorunluluğu duyan üniversiteler, bu teknolojileri yükseköğretim ile bütünleştirerek uzaktan eğitim uygulamalarını ortaya çıkarmışlardır.
Bu çalışmanın amacı, muhasebe akademisyenlerinin muhasebe eğitiminde uzaktan eğitim
uygulamalarını kabullerini etkileyen faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli (TKM) çerçevesinde ortaya konmasıdır. Teknoloji Kabul Modelinin değişkenleri arasındaki ilişkileri test edebilmek için 78 muhasebe akademisyeninden anket yoluyla oluşturulan veri setinin analizinden elde edilen bulgular, teoriyi desteklemektedir. Bu bulgulara göre, a) algılanan kullanışlılık değişkeninin, muhasebe akademisyenlerinin uzaktan eğitim uygulamalarının kullanımına yönelik tutum ve davranışsal niyetleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisinin; b) algılanan kullanım kolaylığı değişkeninin, muhasebe akademisyenlerinin uzaktan eğitim uygulamalarının kullanımına yönelik tutumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkisinin ve c) bunun sonucunda
da kullanıma yönelik tutumlarının ise davranışsal niyetleri üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

English Abstract: Developments in information and communication technologies continue to affect every aspect of social life. Education is one of the most affected areas by these developments. As a consequence of the constantly evolving developments in information and communication technologies, universities have to make an effort to integrate these technologies into the field of education. Distance education (DE) is one of the applications that are emerged by the integration of communication technologies in higher education.

The purpose of this study is to investigate the factors affecting accounting academicians’ usage of distance learning practices via Technology Acceptance Model (TAM). Relationships between variables are investigated using data obtained from randomly selected 78 accounting academicians via questionnaire applied by e-mail. The results of analysis are supporting the theory. According to the findings a) accounting academicians perceived usefulness perceptions towards DE has a positive and statistically significant effect on their attitude toward use and behavioral intentions, b) accounting academicians perceived ease of use perceptions towards DE has a positive and statistically significant effect on their behavioral intentions and as a result of this c) perceived ease of use has a positive effect on behavioral intentions.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Accounting Academicians, Distance Education, Technology Acceptance Model

JEL Classification: M40, M41, M49

Suggested Citation

GÜNLÜK, Mehmet and Özer, Gökhan and ÖZCAN, Murat, Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi (An Examination on Accounting Academicians’ Perceptions of Distance Education Applications in Accounting Education within the Framework of Technology Acceptance Model) (June 3, 2019). Günlük, M., Özer, G. & Özcan, M. (2019). Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 12(1), 65-90, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3698689

Mehmet GÜNLÜK (Contact Author)

MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY ( email )

Milas Vocational School
Becin Mah. Universite Cad. No:35
Milas, MUGLA 48200
Turkey
+90 252 211 5616 (Phone)

Gökhan Özer

Gebze Technical University ( email )

Cayirova-Gebze
Kocaeli, Istanbul 41400
Turkey

Murat ÖZCAN

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
6
Abstract Views
50
PlumX Metrics