זכויות נפגעי עבירה בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון - עיון, ביקורת והצעות לשיפור
The rights of victims of crime in the military courts

42 Pages Posted: 5 Oct 2020

See all articles by Shai Farber

Shai Farber

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: October 1, 2020

Abstract

תקציר בעברית: בספטמבר 2018 נכנס לתוקפו צו מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון שכותרתו "צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 58)(צו מס' 1799), התשע"ח-2018". עניינו של הסדר חקיקתי זה הוא בהענקת זכויות, לראשונה בתולדות האזור, לנפגעי עבירה שעניינם נדון בבתי המשפט הצבאיים. בעבר, נפגעי עבירה שהנאשמים בעניינם הועמדו לדין בבתי משפט צבאיים ביהודה ושומרון, לא היו זכאים לזכויות הקיימות לנפגעי עבירה בישראל. ההסדר החדש קירב במידה רבה את זכויות נפגעי העבירה באזור לחקיקה הקיימת בישראל ובכך הוא צמצם את האפליה כלפי נפגעי עבירה באזור שנוצרה בעיקר על בסיס שיקולי מקום ההעמדה לדין של העבריין. בין הזכויות החדשות הנוגעות לנפגעי עבירה שעניינם נדון בבתי המשפט הצבאיים ניתן למנות את הזכויות הבאות: קבלת מידע על ההליכים כנגד הנאשמים והתקדמותם; עדכונים לנפגעי העבירה בנוגע להסדרי טיעון, שחרור ממאסר, הקלה בעונש וחנינה. בעקבות המידע אותו זכאים לקבל כעת נפגעי העבירה בעקבות החקיקה החדשה, הם יוכלו, בין השאר, להביע את דעתם על המתרחש ולהיות חלק מההליך, אם כי לא באופן מלא.

המאמר מציג ומתאר את ההסדר התחיקתי החדש בנוגע לנפגעי העבירה באזור. הוא מבאר את הגורמים ההיסטוריים, המשפטיים, האינטלקטואליים והחברתיים שעמדו בבסיס השינוי בדין. בהמשך, המאמר חוקר את השינויים הנורמטיביים המסתמנים בדין כתוצאה מההסדר התחיקתי החדש, ומעריך באופן ראשוני מגמות עתידיות כתוצאה מהחלתו דה-פאקטו. בד בבד, המאמר מבקר חלקים מסוימים מההסדר החדש, מציג את החללים הקיימים בו, לרבות בכל הקשור לאכיפת פיצויים שנפסקו לטובת נפגעי עבירה באזור, ומציע דרכים משפטיות לשיפור המצב.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Victims of crime, military courts

Suggested Citation

Farber, Shai, זכויות נפגעי עבירה בבתי המשפט הצבאיים באזור יהודה ושומרון - עיון, ביקורת והצעות לשיפור
The rights of victims of crime in the military courts (October 1, 2020). Bar Ilan University Faculty of Law Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3702948

Shai Farber (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
38
Abstract Views
125
PlumX Metrics