Obhetibong kritisismo: Mula Arroyo hanggang Aquino (Objective Criticism: From Arroyo to Aquino)

Arao, D. A. (2019). Obhetibong kritisismo: Mula Arroyo hanggang Aquino. Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. https://swfupdiliman.org/download/obhetibong-kritisismo-arao/

224 Pages Posted: 9 Feb 2021

See all articles by Danilo Araña Arao

Danilo Araña Arao

University of the Philippines Diliman

Date Written: 2019

Abstract

Filipino Abstract: Ang librong ito ay koleksiyon ng limampu’t dalawang sanaysay na sinulat sa buong taon ng 2010 na lumabas sa kolum kong Konteksto sa alternatibong publikasyong Pinoy Weekly. Mainam na balik-balikan ang mga artikulong ito para malaman ang konteksto ng maraming problemang kinakaharap ng bayan, at kung ano ang papel ng pagpapalit ng administrasyong Arroyo at Aquino sa pagresolba sa mga ito.

English Abstract: This book is a collection of 52 essays I wrote in 2010 which were published in my column Konteksto (Context) in the alternative publication Pinoy Weekly. It is good to go back to these articles to know the context of many problems plaguing the Philippines, as well as to know the role of the change in administration from Arroyo to Aquino in addressing these problems.

Keywords: politics, news, journalism, media, Philippines, Filipino

JEL Classification: O53

Suggested Citation

Arao, Danilo, Obhetibong kritisismo: Mula Arroyo hanggang Aquino (Objective Criticism: From Arroyo to Aquino) (2019). Arao, D. A. (2019). Obhetibong kritisismo: Mula Arroyo hanggang Aquino. Sentro ng Wikang Filipino, Unibersidad ng Pilipinas Diliman. https://swfupdiliman.org/download/obhetibong-kritisismo-arao/, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3703416

Danilo Arao (Contact Author)

University of the Philippines Diliman ( email )

Department of Journalism
College of Mass Communication, UP Diliman
Quezon City, Metro Manila 1101
Philippines

HOME PAGE: http://pages.upd.edu.ph/dannyarao

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
903
Abstract Views
5,024
rank
38,931
PlumX Metrics