על משאבים מוגבלים, סיכויי שרידות והפליה: מדוע יש לדחות את נייר העמדה לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה Covid-19 in Israel: Why the Proposed Guidelines for Rationing Scarce Medical Resources Must be Denied

Tel Aviv University Law Review Forum (2020), Vol. 44 פורום עיוני משפט כרך מד 2020

55 Pages Posted: 3 Nov 2020 Last revised: 17 Mar 2021

See all articles by Yaron Covo

Yaron Covo

Columbia University - Law School

Date Written: September 6, 2020

Abstract

תקציר בעברית: כיצד יש להקצות משאבי רפואה מצילי חיים במצב שבו אין די משאבים לטיפול בכל החולים הזקוקים לכך? התפרצותה של מגפת הקורונה בישראל עוררה חשש ממשי שבתי החולים ייאלצו להתמודד עם השאלה הזו בזמן אמת. במטרה לגבש מדיניות ארצית אחידה בנושא זה, מינה משרד הבריאות את "הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה", וזו פרסמה נייר עמדה הכולל המלצות לתיעדוף במקרה של מחסור במשאבי רפואת חירום. הקריטריון המנחה לתיעדוף, כפי שהוצע בנייר העמדה, הוא "סיכויי השרידות". לפי קריטריון זה, חולים שסיכוייהם להחלים גבוהים יזכו לעדיפות על פני חולים שסיכויי השרידות שלהם נמוכים.

מאמר זה מציע ניתוח של נייר העמדה מפרספקטיבה של דיני מוגבלות. הטענה העיקרית המוצגת במאמר היא שקריטריון סיכויי השרידות, וחלק מהמדדים שנבחרו לצורך יישומו, מעוררים חשש ממשי לפגיעה בזכותם של אנשים עם מוגבלות לחיים ולשוויון. במסגרת זו, נטען במאמר כי המדדים שנבחרו ליישומו של קריטריון סיכויי השרידות עלולים להביא לכך שאנשים עם מוגבלות ידורגו בעדיפות נמוכה לקבלת טיפול מציל חיים, גם אם סיכויי השרידות שלהם גבוהים יותר משל אחרים. טענה נוספת היא כי קריטריון סיכויי השרידות, כשלעצמו, אינו ניטרלי כפי שהוא נחזה להיות, וכי הוא עלול להוביל להנצחתן של תפיסות חברתיות שגויות ושל מציאות בלתי שוויונית כלפי אנשים עם מוגבלות. המאמר נחתם בהצעות חלופיות אחדות, שביכולתן להפיג, ולכל הפחות לרכך, את החששות שמעורר המודל שהוצע בנייר העמדה.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Covo, Yaron, על משאבים מוגבלים, סיכויי שרידות והפליה: מדוע יש לדחות את נייר העמדה לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה Covid-19 in Israel: Why the Proposed Guidelines for Rationing Scarce Medical Resources Must be Denied (September 6, 2020). Tel Aviv University Law Review Forum (2020), Vol. 44 פורום עיוני משפט כרך מד 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3710674

Yaron Covo (Contact Author)

Columbia University - Law School ( email )

435 West 116th Street
New York, NY 10025
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
81
Abstract Views
271
rank
359,269
PlumX Metrics