שימוש לרעה בחוק יסוד
Misuse of a Basic Law

ספר אליקים רובינשטיין עורכים מרים מרקוביץ-ביטון, רינת סופר, אורי שלומאי, עתיד להתפרסם 2020

40 Pages Posted: 23 Nov 2020 Last revised: 12 Feb 2021

See all articles by Yaniv Roznai

Yaniv Roznai

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - Radzyner School of Law

Date Written: October 27, 2020

Abstract

תקציר בעברית: בשנת 2017 ניתן פסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק בעניין המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל שנסוב סביב שאלת חוקתיות קביעת תקציב דו-שנתי בחקיקת יסוד זמנית. העתירה התקבלה בחלקה, כאשר השופט אליקים רובינשטיין, שכתב את פסק הדין הראשי, קבע כי כאשר מדובר בפעם החמישית שבה מעבירה המדינה תקציב דו-שנתי על דרך של תיקון חוק יסוד באמצעות הוראת שעה, מדובר בשימוש לרעה בחקיקת היסוד והוציא "התראת בטלות" לפיה תיקון נוסף של חוק היסוד לשם קביעת תקציב דו-שנתי על דרך הוראת שעה צפוי לביטול.

פרק זה מציג את הכרעת הדין ומבקש לטעון בזכותה. המחבר מציג את דוקטרינת "התיקון החוקתי הלא-חוקתי" ואת התפתחותה של דוקטרינה חלופית לעניין הגבלות מהותיות על הסמכות המכוננת של הכנסת – דוקטרינת השימוש לרעה בחוקי יסוד, החל מפסק הדין בעניין בנק המזרחי ועד לפסק הדין בעניין התקציב הדו-שנתי. לדוקטרינה זו, נטען, ביסוס תאורטי איתן לפיו מוטלת על סמכות התיקון החוקתי המגבלה לפעול בתום לב. לא רק שסמכות התיקון החוקתי מוגבלת, אלא שלדעת המחבר אף ראוי ליתן בידי בית המשפט העליון סמכות לביקורת שיפוטית על חקיקת יסוד.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, תיקון חוקתי שאינו חוקתי, תקציב דו-שנתי

Suggested Citation

Roznai, Yaniv, שימוש לרעה בחוק יסוד
Misuse of a Basic Law (October 27, 2020). ספר אליקים רובינשטיין עורכים מרים מרקוביץ-ביטון, רינת סופר, אורי שלומאי, עתיד להתפרסם 2020 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3719828

Yaniv Roznai (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
135
Abstract Views
342
rank
254,682
PlumX Metrics