במקום חוק הלאום: חוק-יסוד: מדינת ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית
Replacing the Nation-State Law with Basic Law: The State of Israel - a Jewish and Democratic State

43 Pages Posted: 2 Nov 2020

See all articles by Hillel Sommer

Hillel Sommer

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law

Date Written: October 28, 2020

Abstract

תקציר בעברית: חוק-יסוד: מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי ("חוק הלאום") התקבל בכנסת ברוב של 62 נגד 55 אשר שיקף מחלוקת לאורך הקו שבין קואליציה ואופוזיציה. החוק שנוי במחלוקת ציבורית עזה, המקיפה את כל היבטיו של חוק היסוד: האם היה בו צורך? האם הוא חוק המפלה את אזרחי ישראל הלא יהודיים? מה פרשנותו הראויה של חוק היסוד? האם יש בו, כשלעצמו, כדי לשנות את המצב המשפטי? האם ניתן או ראוי לתקנו, ואם כן באיזה אופן? שאלות אלו כמובן שלובות לעיתים זו בזו.

בחלקו הראשון של המאמר, אציג את המהלך שהביא לחוק היסוד הנוכחי בהקשרו כחלק מהמאבק על אופיה הכללי של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ו/או דמוקרטית. במסגרת זו אטען כי חוק היסוד שנבע כנראה מחשש שפסיקת בית המשפט מכרסמת באופי היהודי של המדינה בניגוד לעמדתם של רוב חברי הכנסת, עלול להביא לכרסום גדול יותר באופיה הדמוקרטי של המדינה ממה שרצו לפחות חלק מיוזמיו.

החלק השני של המאמר דן בשאלה כיצד ניתן לתקן את התוצאה הלא רצויה – חוק יסוד המבוסס על רוב צר בכנסת, תוך פגיעה חריפה באזרחיה הלא-יהודיים של מדינת ישראל – תוך שמירה על הכוונה המקורית, של הדגשה ומתן מעמד חוקתי למרכיבים יהודיים באופיה של המדינה. טענתי הינה כי הויכוח הציבורי סביב חוק היסוד מבלבל למעשה בין שני יעדים: ההכרזה, המדינית בעיקרה, כי ישראל הינה מדינת הלאום של העם היהודי ולא תהיה מדינת לאום של עם אחר, מחד, והעיגון של מרכיבי הזהות היהודית של מדינת ישראל, מאידך. בעוד החלק הראשון מוצדק ובוצע באופן ראוי לדעתי, החלק השני כשל מפני שעיגן רק את הערכים היהודיים בלא להשלים במקביל את עיגונם של מרכיבי הזהות האחרים של המדינה ובראשם המרכיבים הדמוקרטיים.

אני סבור כי חלק מהפתרון טמון בשינוי המיצוב של חוק היסוד: מחוק יסוד שעוסק, כאמור בכותרתו, בהיותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, לחוק עקרונות מדינה "קלאסי" המגדיר גם את שאר עקרונותיה של מדינת ישראל, ובתוכם, במקום של כבוד, הדמוקרטיה ועקרון השוויון בכלל, וביחס לאוכלוסיה הלא יהודית בישראל בפרט. כך, כותרת החוק, צריכה להשתנות ל"חוק יסוד: מדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית".

חלקו השלישי והאחרון של המאמר מעביר את הדיון לפסים פרקטיים, ומציע הצעה לחוק יסוד מתוקן. ההצעה שלי היא הצעה פרגמטית, שעיקריה נשענים על שילוב הנוסח הקיים של חוק היסוד עם קטעים מההכרזה על הקמת מדינת ישראל ("הכרזת העצמאות"), טקסט שעליה קיים קונסנזוס רחב יחסית של האוכלוסיה היהודית בישראל. הנסיון הוא להציג נוסח מתוקן לחוק היסוד שיוכל לזכות לקונסנזוס רחב יחסית.

בכמה עניינים מרכזיים, ההצעה מקיימת דיון עצמאי בנוסח הרצוי. על אלו נמנים נושא השפות הרשמיות, הקשר בין מדינת ישראל ליהודי התפוצות, ונושא ההתיישבות. בנוסף, מוצע כי החוק המתוקן, פרי מאמץ לפשרה והשגת קונסנזוס רחב יחסית, ייהנה מנוקשות חוקתית של הנוסח המתוקן.

English Abstract: Basic Law: Israel, - the nation state of the Jewish people (the "Nation-State Law") was passed in the Knesset by a majority of 62 to 55, which reflected a deep disagreement between the coalition and the opposition. The law is subject to continuing controversy, encompassing all of its aspects: Was it necessary? Does it discriminate against non-Jewish citizens of Israel? How should it be interpreted? Does it change the legal situation? Is it possible or appropriate to fix it, and if so in what way? These questions are, of course, sometimes intertwined.

In the first part of the article, I analyze the background that led to the current Basic Law in the context of the ongoing debate over the nature of the State of Israel, as a Jewish and/or democratic state. In this context, I argue that the Basic Law, which may have stemmed from a fear that the Supreme Court’s rulings would erode the Jewish character of the state, contrary to the position of most Knesset members, could lead to erosion of the democratic character of the state.

The second part of the article discusses how to correct the current situation: how to avoid the undesirable result - a basic law that severely harms the non-Jewish citizens of the State of Israel - while maintaining the original intention - giving constitutional status to Jewish elements of the state.

I believe that the Basic Law should be repositioned: from a Basic Law that deals only with Israel being the nation-state of the Jewish people, to a "classic" law encompassing the basic principles of the state. Thus, the amended basic law will continue to acknowledge the Jewish nature of the state, but it will also give a place of honor to democracy and to the principle of equality to all citizens, including non-Jewish citizens. Thus, the title of the law should be changed to "Basic Law: The State of Israel - a Jewish and Democratic State."

The third and final part of the article moves forward to propose an amended Basic Law. The proposal in the paper is pragmatic. It combines the wording of the existing Basic Law with excerpts from the Declaration of the Establishment of the State of Israel ("Declaration of Independence"), a text on which there is a relatively broad consensus of the Jewish population in Israel. I believe that the amended version of the Basic Law that could win a relatively broad consensus.

In some key matters, the proposal proposes an original approach and wording. These issues include: official languages, the relationship between the State of Israel, the Jews of the Diaspora, and more.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Israel, constitutional law, Nation State Law, Arab Israelis, National anthem

Suggested Citation

Sommer, Hillel, במקום חוק הלאום: חוק-יסוד: מדינת ישראל - מדינה יהודית ודמוקרטית
Replacing the Nation-State Law with Basic Law: The State of Israel - a Jewish and Democratic State (October 28, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3720701 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3720701

Hillel Sommer (Contact Author)

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliyah - Radzyner School of Law ( email )

P.O. Box 167
Herzliya, 46150
Israel
(+972-9) 952-7235 (Phone)
(+972-9) 956-5003 (Fax)

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
223
Abstract Views
834
Rank
243,408
PlumX Metrics