חקיקה זמנית בימי קורונה
Temporary Legislation in Times of Covid-19

30 Pages Posted: 2 Nov 2020 Last revised: 17 Mar 2021

See all articles by Daniel Shtauber

Daniel Shtauber

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Gaya Harari-Heit

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Ittai Bar-Siman-Tov

Bar-Ilan University Law Faculty

Date Written: October 31, 2020

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה מציג תמונה אמפירית על השימוש הנרחב בחקיקה זמנית (המכונה גם "הוראת שעה") ככלי להתמודדות עם אתגרי נגיף הקורונה בישראל. חלקו הראשון של המאמר מציג את מגמת העלייה הדרמטית של החקיקה הזמנית בעת הקורונה, ומתחקה אחר התכליות והרציונלים שהובילו את המחוקקים לעשות שימוש דווקא בכלי חקיקתי זה. חלקו השני של המאמר בוחן את השימוש בחקיקה זמנית מול חלופות אחרות לקביעת הסדרים זמניים ודחופים – תקנות שעת חירום ותקנות הקורונה. לאחר מכן, המאמר עומד על הקשיים והכשלים שהתעוררו ושעלולים להתעורר בשל השימוש הנרחב בהוראות שעה בזמני משבר בכלל ובתקופת הקורונה בפרט. לבסוף, ותוך קביעת הנחה כי החקיקה הזמנית היא 'הרע במיעוטו' בתקופות משבר, מציע המאמר מספר הצעות נורמטיביות לטיוב החקיקה הזמנית בתקופה זו ולהתגברות על הקשיים שהשימוש בה מעורר.

English Abstract: This article presents an empirical view of the widespread use of temporary legislation (known also as "Sunset Legislation") as a tool in handling the challenges of the Coronavirus in Israel. First, the article presents the dramatic increase of temporary legislation during the covid-19 crisis, and traces the purposes and rationales that led legislators to use this legislative practice. Second, the article evaluates temporary legislation vis-à-vis emergency regulations as the two major alternatives for adopting temporary and urgent legal measures. It further addresses the difficulties and failures that have arisen or may arise due to the widespread use of temporary legislation in times of crisis such as covid-19. Finally, and while recognizing that temporary legislation is 'the lesser evil' in these times of crisis, a number of normative proposals are presented in an effort to improve temporary legislation during the covid-19 period and to overcome the difficulties in using it.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: temporary legislation; sunset; covid-19; coronavirus; corona; emergency regulations

Suggested Citation

Shtauber, Daniel and Harari-Heit, Gaya and Bar-Siman-Tov, Ittai, חקיקה זמנית בימי קורונה
Temporary Legislation in Times of Covid-19 (October 31, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3722627 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3722627

Daniel Shtauber

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

5290002
Israel

Gaya Harari-Heit

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Ittai Bar-Siman-Tov (Contact Author)

Bar-Ilan University Law Faculty ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
972-3-7387071 (Phone)
972-3-7384096 (Fax)

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/1726#tabs-tabset-1

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
427
Abstract Views
1,608
rank
82,153
PlumX Metrics