איים בזרם: על החסמים והאתגרים בתהליך השתלבותם של גברים במרחב האקטיביסטי פמיניסטי בישראל
Islands in the Stream: The Barriers and Challenges in Men’s Integration into the Feminist Activist Arena in Israel

26 Pages Posted: 16 Dec 2020

See all articles by Michal Zeevi

Michal Zeevi

Tel Aviv University

Daphna Hacker

Tel-Aviv University

Date Written: November 10, 2020

Abstract

תקציר בעברית: מאז שהחלו פמיניסטיות להיאבק למען קידום מעמדן של נשים, לקחו חלק במאבק זה גם גברים. גם בישראל ישנה קרוב לרבע מאה פעילות של גברים פרו-פמיניסטים, אך הם ופעילותם טרם נחקרו בצורה מעמיקה. מאמר זה מבקש להתחיל ולמלא את החסר ולחשוף את החסמים והאתגרים שניצבים בפני שילוב של גברים בשדה הפמיניסטי המקומי, כפי שהם מתוארים ונתפסים על-ידי גברים שלוקחים חלק משמעותי בשדה זה. ממצאי המחקר מובילים לפיתוחה של טיפולוגיה הכוללת שלושה שלבים כרונולוגיים, שכל אחד מהם מאופיין באתגר מרכזי ובדרכים ייחודיות להתמודדות עמו: שלב טרום הכניסה לפעילות פמיניסטית המחייב פיתוחה של מודעות פמיניסטית; שלב הכניסה לשדה הפמיניסטי המחייב השתלבות במרחבים פמיניסטיים ללא כוחנות; ושלב הפעילות האינטנסיבית בשדה המחייב התמודדות עם התנגדויות מצד נערים, גברים, גורמים ממסדיים דתיים ונשים פמיניסטיות. טיפולוגיה זו מספקת הסבר למיעוט הגברים אשר עוסקים באקטיביזם פרו-פמיניסטי בישראל, להיקף פעילותם המצומצם ולחוסר הבולטות שלהם בזירות הציבוריות המרכזיות. מיפוי דרכי ההתמודדות של המרואיינים עם האתגרים הניצבים בדרכם של גברים פרו-פמיניסטים מוביל להצבעה על דרכי פעולה הכרחיות וחדשות הנדרשות לשם הרחבת מעגל התמיכה בפמיניזם בישראל והפעילות במסגרתו גם לגברים.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: פמיניזם, אקטיביזם, גברים

Suggested Citation

Zeevi, Michal and Hacker, Daphna, איים בזרם: על החסמים והאתגרים בתהליך השתלבותם של גברים במרחב האקטיביסטי פמיניסטי בישראל
Islands in the Stream: The Barriers and Challenges in Men’s Integration into the Feminist Activist Arena in Israel (November 10, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3727924 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3727924

Michal Zeevi (Contact Author)

Tel Aviv University ( email )

Ramat Aviv
Tel-Aviv, 6997801
Israel

Daphna Hacker

Tel-Aviv University ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel

HOME PAGE: http://https://en-law.tau.ac.il/profile/dafna

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
177
Abstract Views
678
rank
219,626
PlumX Metrics