מידע חופשי ומידע פרטי
Free Information, Personal Data

צפוי להתפרסם ב"שקיפות שחיתות ומה שביניהן" 191-183 (אסופת מאמרים מטעם עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל; עורכת: יו"ר העמותה השופטת (בדימוס) נילי ארד, הוצאת נבו, 2021)

9 Pages Posted: 8 Jan 2021 Last revised: 14 Jan 2021

See all articles by Michael Birnhack

Michael Birnhack

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Date Written: November 12, 2020

Abstract

תקציר בעברית: העיקרון של חופש המידע תובע מהמדינה לגלות לציבור מידע שברשותה, ואילו הזכות לפרטיות מבקשת להפקיד בידי האדם, נושא המידע, שליטה במידע שעל אודותיו. כאשר אזרח מבקש מרשות לגלות מידע שבידיה, שכולל מידע אישי על אנשים אחרים, האם המידע צריך להיות חופשי או פרטי? ההתנגשות בין חופש המידע לבין הזכות לפרטיות אינה פשוטה כלל. מקרים שנדונו עד כה בבתי המשפט המחישו שיש קושי במארג הדינים הקיים, והראו כי ההנדסה החוקתית – הניסיון לאתר ולהגדיר מערך זכויות ואינטרסים שמכתיב את נוסחת האיזון – אינו מועיל במיוחד לפתרון. בסופו של דבר, בתי המשפט הם שמאזנים בין השיקולים, ומכריעים בעצמם, לפי סמכות ייחודית שקבועה בחוק חופש המידע. לפי שעה, נראה שבית המשפט העליון נוטה להעדיף את חופש המידע על פני הפרטיות.

רשימה קצרה זו מבקשת לברר את האתגר המשפטי, למפות שיקולים מרכזיים בסוגיה, ולהציע מתווה עקרוני להכרעה. אצביע על מצבים שבהם כלל אין פגיעה בפרטיות, ואבחין בין מצבים שונים: כאשר מידע נוצר לבקשת האזרח כדי לקבל זכות יתר, כאשר מידע נוצר לבקשת האזרח כדי לממש זכות, וכאשר מידע נוצר ביוזמת הרשות. מצב מיוחד הוא מידע שנוצר בהקשר פרטי של אישי ציבור. כאשר אין מנוס מהכרעה ערכית, ראוי לאתר פתרונות שימזערו את הנזק לחופש המידע ולפרטיות גם יחד.

English Abstract: The principle of freedom of information requires the state to disclose data it holds, whereas the right to privacy seeks to protect a person’s control over his or her personal data. When a citizen demands that a state agency discloses data it holds, about other people – should the data be free or private? The conflict between freedom of information and privacy is complicated. Israeli Supreme Court jurisprudence on the matter indicates that current law is sub-optimal, that the constitutional engineering, namely the judicial attempt to identify and define rights and interests which then dictate which balancing formula should be applied—are unhelpful. Eventually, courts are those that decided whether information is free or private, under a FOIA unique authorization.

This short paper inquires the legal challenge, points to the main considerations at stake, and offers a general framework. I point to situations in which there is no conflict to begin with, i.e., when the information is about corporations or the dead; and distinguish between several situations: when data are created at the citizen’s request to obtain a prerogative, when the data are created by the citizen in the course of fulfilling a legal right, and when the data are created by the state authority. A special case is private data about public figures. If there is no other choice other than a value-based decision, courts should seek solutions that would minimize harm to both privacy and freedom of information.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Birnhack, Michael D., מידע חופשי ומידע פרטי
Free Information, Personal Data (November 12, 2020). צפוי להתפרסם ב"שקיפות שחיתות ומה שביניהן" 191-183 (אסופת מאמרים מטעם עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל; עורכת: יו"ר העמותה השופטת (בדימוס) נילי ארד, הוצאת נבו, 2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3729110

Michael D. Birnhack (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, 69978
Israel
+972-3-640-6623 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
205
Abstract Views
455
rank
170,739
PlumX Metrics