המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון - עת לאחד
The Economic Division and Bankruptcy Law - Time to Integrate

47 The Hebrew University Law Journal 823

43 Pages Posted: 21 Jan 2021

See all articles by Odelia Minnes

Odelia Minnes

Ono Academic College

Dov Solomon

College of Law and Business - Ramat Gan Law School

Date Written: September 1, 2018

Abstract

תקציר בעברית: המחלקה הכלכלית בבתי המשפט המחוזיים בתל אביב ובחיפה עוסקת בעניינים הקשורים לדיני חברות ודיני ניירות ערך אך לא לדיני חדלות פירעון של חברות. מאמר זה קורא להרחבת סמכות המחלקה גם לתחום חדלות הפירעון, מהנימוקים האלה: ראשית, דיני חברות ודיני חדלות פירעון של חברות חולקים בסיס תיאורטי משותף המצדיק דיון מאוחד בהם; שנית, קיימים יחסי גומלין ויחסי שיתוף בין הדינים המחייבים בחינה כוללת ושלמה של חיי החברה מראשיתה ועד סופה. הלכה למעשה השחקנים בשוק מכירים בחיבור הטבעי בין שני התחומים, שמשפיע במישרין על התנהגותם. הם בוחנים לא רק את הדינים שחלים על חברות סולבנטיות בעת שהם מכריעים אם להשתתף במשחק, ובאילו תנאים לעשות זאת, אלא גם את הדינים שעתידים לחול במצב של חדלות פירעון; שלישית, המטרות שבבסיס הקמת המחלקה הכלכלית, ובייחוד מתן מענה לצורך במומחיות כלכלית ובמהירות הכרעה, יקודמו אף ביתר שאת עם הוספת התחום של חדלות פירעון לגדרי סמכויותיה. יתרה מזאת, המאמר אינו מסתפק בדיון התיאורטי הנרחב אלא גם מציע דרכים מגוונות המשקפות רמות שונות של התערבות בהסדר המשפטי הקיים, שבאמצעותן ניתן ליישם מעשית את המלצתנו להכפיף את תחום חדלות הפירעון לסמכות המחלקה הכלכלית.

English Abstract: The Economic Division of the District Court in Tel Aviv and Haifa are authorized to handle matters concerning corporate law and securities law, but not corporate bankruptcy law. This article calls for an expansion of the Divisions’ authority to corporate bankruptcy law as well. We offer several justifications for our proposal: first, corporate law and corporate bankruptcy law share a theoretical foundation which justifies a unifies discussion. Second, there are reciprocal relations and interactions between these types of law that necessitate a comprehensive treatment of a company’s life, from beginning to end. In practice, players in the market acknowledge the natural connection between these two fields that directly influences their behavior. When players decide whether to participate in the game and on what terms, they examine not only the laws that apply to solvent corporations, but also those that apply in case of insolvency. Third, the goals which the Economic Division was meant to achieve, namely, economic expertise and swift rulings, will be further advanced by expanding the Division’s authority to bankruptcy law. In addition to a theoretical analysis, the article also proposes a number of ways, reflecting different levels of intervention, in which the authority of the Economic Division can be expanded to include the area of corporate bankruptcy.

Keywords: Corporate law, bankruptcy, specialized courts

JEL Classification: K22, K4, M21, G33,

Suggested Citation

Minnes, Odelia and Solomon, Dov, המחלקה הכלכלית וחדלות פירעון - עת לאחד
The Economic Division and Bankruptcy Law - Time to Integrate (September 1, 2018). 47 The Hebrew University Law Journal 823 , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3731297

Odelia Minnes (Contact Author)

Ono Academic College ( email )

104 Zahal St.
Kiryat Ono, 55000
Israel

Dov Solomon

College of Law and Business - Ramat Gan Law School ( email )

26 Ben-Gurion St.
Ramat Gan
Israel
972-3-6000800 (Phone)

HOME PAGE: http://www.clb.ac.il/english/lectures/dov_solomon.htm

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
9
Abstract Views
82
PlumX Metrics