Psychologiczne spojrzenie na pewien aspekt dziejącej się pandemii COVID-19. Dlaczego tak wiele osób nie wierzy w dziejącą się pandemię? (A Psychological Look at One Aspect of the Ongoing COVID-19 Pandemic. Why Do so Many People not Believe in An Ongoing Pandemic?)

5 Pages Posted: 18 Dec 2020

See all articles by Damian Brela

Damian Brela

affiliation not provided to SSRN; Independent

Date Written: December 14, 2020

Abstract

Polish Abstract: Dlaczego tak trudno pewnej części społeczeństwa uwierzyć w pandemię COVID-19? Autor sugeruje postulat o teorii tzw. pokolenia science – fiction. Zjawisko polegające na widzeniu obrazu świata w sposób zniekształcony na wzór tego, co widzimy w typowych amerykańskich filamch science – fiction. Nauka jest w nich tak wyolbrzymiona, że aż nieprawdopodobna. Wielu ludzi ufa teoriom naukowym i wizjom świata w nich prezentowanych, które nie przystają do realnej rzeczywistości. Nauka w tego typu filmach jest karykaturą, a w konsekwencji staje się pseudonauką. Dlatego w sytuacji takiej jak obecna pandemia widzimy na co dzień konsekwencje pokolenia science – fiction.

English Abstract: Why is it so difficult for certain sections of society to believe in the COVID-19 pandemic? The author suggests a postulate about the theory of the so-called science fiction generation. The phenomenon of seeing the image of the world in a distorted way, similar to what we see in typical American science-fiction films. Science is so exaggerated in them that it is unbelievable. Many people trust these scientific theories and the visions of the world presented in them that do not correspond to real reality. Science in this type of film is a caricature, and consequently becomes a pseudoscience. Therefore, in a situation like the current pandemic, we see the consequences of the science-fiction generation on a daily basis.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: COVID-19, pandemic, generation science-fiction

Suggested Citation

Brela, Damian and Brela, Damian, Psychologiczne spojrzenie na pewien aspekt dziejącej się pandemii COVID-19. Dlaczego tak wiele osób nie wierzy w dziejącą się pandemię? (A Psychological Look at One Aspect of the Ongoing COVID-19 Pandemic. Why Do so Many People not Believe in An Ongoing Pandemic?) (December 14, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3748786 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3748786

affiliation not provided to SSRN

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
109
Abstract Views
868
rank
342,692
PlumX Metrics