Transitie onder het nieuwe pensioencontract: overschrijding van de Europeesrechtelijke grens? (Transition Under the New Pension Contract: Crossing the European Law Border?)

7 Pages Posted: 7 Jan 2021

See all articles by Hans van Meerten

Hans van Meerten

Utrecht University - Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe – RENFORCE

Jorik van Zanden

Utrecht University

Date Written: December 22, 2020

Abstract

Dutch Abstract: Aan de Europeesrechtelijke houdbaarheid van grensoverschrijdende (collectieve) waardeoverdrachten zijn inmiddels aardig wat artikelen gewijd. Ook heeft het de speciale aandacht van de Europese Commissie en het EU Hof van Justitie. Wat is er aan de hand en waarom wordt er zo veel over de Nederlandse regeling gedebatteerd? Deze discussie is zeer relevant voor het nieuwe pensioenakkoord. Immers het ‘invaren’ van oude pensioenrechten lijkt via hetzelfde artikel van de Pensioenwet te verlopen als de collectieve waardeoverdracht ("cwo")

English Abstract: Quite a few articles have now been devoted to the European law sustainability of cross-border (collective) value transfers. It also has the special attention of the European Commission and the EU Court of Justice. What is going on and why is there so much debate about the Dutch scheme? This discussion is very relevant to the new pension agreement. After all, the 'entering' of old pension rights seems to take place via the same article of the Pensions Act as the collective value transfer.

Note: Downloadable document is in Dutch.

Suggested Citation

Meerten, Hans Van and van Zanden, Jorik, Transitie onder het nieuwe pensioencontract: overschrijding van de Europeesrechtelijke grens? (Transition Under the New Pension Contract: Crossing the European Law Border?) (December 22, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3753743 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3753743

Hans Van Meerten (Contact Author)

Utrecht University - Utrecht Centre for Shared Regulation and Enforcement in Europe – RENFORCE ( email )

Achter Sint Pieter 200
Utrecht, 3512 HT
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
142
Abstract Views
1,293
Rank
373,026
PlumX Metrics