Kovid-19 Pandemisinde Türkiye’de Alınan Para Politikası Tedbirlerinin Temel Finansal Göstergelere Etkileri (The Effects of Monetary Policy Measures Taken on Main Financial Indicators in COVID-19 Pandemic in Turkey)

Bankacılar Dergisi, Sayı 115, 2020

19 Pages Posted: 8 Jan 2021

Date Written: January 2, 2021

Abstract

Turkish Abstract: Kovid-19 pandemisi tüm ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte, ekonomik ve finansal göstergelerde bozulmalar meydana gelmektedir. Bu sebeple, ülkeler pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli para ve maliye politikası tedbirleri uygulamaktadır. İlk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde tespit edildiği Türkiye’de de birçok tedbir uygulanmıştır. Bu çalışma, alınan para politikası tedbirlerinin temel finansal göstergeler üzerinde etkili olup olmadığının değerlendirilmek için hazırlanmıştır. Bu kapsamda, 11 Mart 2020 ve 7 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki para politikası göstergelerine (ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, net fonlama tutarı, merkez bankası tarafından alınan menkul kıymet büyüklüğü) ve seçilmiş finansal göstergelere (ABD Dolar kuru, BİST 100 endeksi, Türk Lirası Referans Faiz Oranı-TLREF) ilişkin günlük veriler Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Ayrıca, 21 Ekim 2019 ve 10 Mart 2020 tarihleri arasındaki veriler pandemi öncesi kontrol dönemi olarak analize dâhil edilmiştir. Pandemi öncesi dönemde para politikası göstergeleri seçilmiş temel finansal göstergeler üzerinde etkisizken, pandemi döneminde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinden ve merkez bankası tarafından alınan menkul kıymet büyüklüğünden ABD dolar kuruna doğru bir nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, net fonlama tutarı incelenen hiçbir gösterge üzerinde etkili değildir.

English Abstract: COVID-19 pandemic has been affecting all countries negatively. In this process, deteriorations have been seen in economic and financial indicators. For this reason, countries have been taking various monetary and fiscal measures in order to decrease the negative effects of the pandemic. A variety of measures were taken also in Turkey where the first case was determined on March 11, 2020. This study is prepared to evaluate whether monetary measures taken are effective on main financial indicators or not. In this context, daily data between March 11, 2020 and August 7, 2020 for monetary policy indicators (weighted average of cost of funding, net funding amount, amount of securities bought by central bank) and selected financial indicators (US Dollar, XU100 Index, Turkish Lira Reference Interest Rate-TLREF) are examined by performing Toda-Yamamoto causality test. Also, data for the period between October 21, 2019 and March 10, 2020 is included in the analysis as the pre-pandemic control period. It is defined that there is a causality relationship from weighted average of cost of funding and amount of securities bought by central bank to US Dollar in the pandemic period whereas monetary policy indicators are not influential on the selected main financial indicators in the pre-pandemic period. On the other hand, net funding amount is not influential on any indicators examined.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: COVID-19, Monetary Policy Measures, Toda-Yamamoto Causality Test, Turkey

JEL Classification: C32, E43, E44, E52, E58

Suggested Citation

Kartal, Mustafa Tevfik, Kovid-19 Pandemisinde Türkiye’de Alınan Para Politikası Tedbirlerinin Temel Finansal Göstergelere Etkileri (The Effects of Monetary Policy Measures Taken on Main Financial Indicators in COVID-19 Pandemic in Turkey) (January 2, 2021). Bankacılar Dergisi, Sayı 115, 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3758805

Mustafa Tevfik Kartal (Contact Author)

Borsa Istanbul ( email )

Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No: 4
Borsa İstanbul Cad. No: 4
Istanbul, 34467
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
245
Abstract Views
547
rank
157,527
PlumX Metrics